Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av fonder hos Danske Invest

Danske Banks fondbolag Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolaget förvaltade 16 svenska fonder ska slås samman, genom fusion, med motsvarande fonder i Luxemburg. Var och en av fonderna går upp i en ny fond som har hemvist i Luxemburg.

Sammanslagningen kommer ske genom så kallad absorption. Alla de 16 nya luxemburgsbaserade fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de ursprungliga svenska fonderna. Efter sammanslagningen förvaltas de nya fonderna av Danske Invest Management Company. Beslutet om sammanslagningen har godkänts av Finansinspektionen.
När kommer sammanslagningen ske?

Den 10 november 2017. Fonderna kommer därmed vara stängda för köp och inlösen från och med 9 november till och med den 10 november. Därefter kan andelsägarna på nytt utöva sin rätt till köp och inlösen. Samtliga andelsägare kommer att få en bekräftelse på att bytet från den nuvarande fonden till den nya fonden skett.