Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Sammanläggning av den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond SEK - Lux och den sverigeregistrerade SEB Korträntefond SEK

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Fondbolaget SEB Investment Management har beslutat att lägga samman den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond SEK - Lux* med den sverigeregistrerade SEB Korträntefond SEK. Sammanläggningen genomförs den 12 juni 2023.

Skälet till sammanläggningen är att förenkla och förtydliga fondutbudet och att effektivisera fondförvaltningen, samt att centralisera och effektivisera fondadministrationen.

Hur du som kund påverkas

Den svenskregistrerade SEB Korträntefond SEK kommer att vara den mottagande fonden vid sammanläggningen. Den luxemburgregistrerade SEB Korträntefond SEK - Lux kommer att vara överlåtande fond och därmed upplösas efter sammanläggningen, är du kund i denna kommer du efter sammanläggningen att vara kund i den svenskregistrerade SEB Korträntefond SEK.

Du behöver inte göra något med anledning av detta och varken du som kund eller värdet på dina fondandelar påverkas, men du bör känna till sammanläggningen. Den mottagande fonden fortsätter att följa samma investeringsmål och strategi som tidigare och den fondens avgifter påverkas inte.

Berörda andelsklasser och ISIN

SEB Korträntefond SEK - Lux (överlåtande fond)

SEB Korträntefond SEK (mottagande fond)

C (SEK) - LU0037255535

A - SE0000984080

D (SEK) - LU0961016192

B - SE0004867190

UC (SEK) - LU1895565270

D - SE0017830714

HNWC (SEK) - LU0455700707

E - SE0020050599 

HNWD (SEK) - LU0455700889

F - SE0020050607

IC (SEK) - LU0961016275

C - SE0005568029

 

Handelsinformation

Önskar du lösa in ditt innehav i någon av fonderna innan sammanläggningen gäller följande:

Viktiga datum

  • 2 juni 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den överlåtande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 9 juni 2023: Sista möjligheten om du vill sälja den mottagande fonden innan sammanläggningen är före bryttiden detta datum
  • 12 juni 2023: Sammanläggningen genomförs

Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp eller försäljning i fonden. Sammanläggningen medför inte någon skatteeffekt för dig som deltar. Försäljning eller byte kan däremot medföra skatteeffekter för dig, vänligen kontakta din rådgivare för mer information.

Ytterligare information

Mer information om sammanläggningen, avgifter och placeringsinriktning finns i dokumenten nedan:  

Kundunderrättelse SEB Korträntefond SEK – Lux

Kundunderrättelse SEB Korträntefond SEK

Faktablad SEB Korträntefond SEK

*Fondens legala namn är SEB Fund 4 – SEB Short Bond Fund SEK