Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Prestationsbaserad avgift i SEB Danish Mortgage Bond Fund tas bort

Vi genomför följande förändring i SEB Danish Mortgage Bond Fund*.

Fonden kommer retroaktivt från den 1 januari 2022 inte att ta ut någon prestationsbaserad avgift. Tidigare har fonden kunnat ta ut en prestationsbaserad avgift på 20 % av överavkastningen jämfört med fondens jämförelseindex.

* Fondens legala namn är SEB Fund 5 - SEB Danish Mortgage Bond Fund

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.