Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Placeringsinriktningen breddas för SEB Likviditetsfond SEK

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Likviditetsfond SEK. Detta är ett led i ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. Förändringarna träder i kraft den 18 januari 2016 och är godkända av Finansinspektionen.

Fondens placeringsinriktning breddas så att fonden framöver även får placera i säkerställda bostadsobligationer utfärdade i svenska kronor samt att en större del jämfört med tidigare får investeras i ränterelaterade överlåtbara värdepapper utfärdade i svenska kronor och utgivna av kommun i Sverige. Syftet med förändringen är att öka fondens placeringsmöjligheter och därmed ge ytterligare möjligheter att skapa avkastning i fonden framöver.

Fondens gällande förvaltningsavgift är oförändrad, det vill säga 0,10 procent. Dock sänks den högsta tillåtna förvaltningsavgiften som enligt fondbestämmelserna kan tas ut från 0,4 procent till 0,3 procent per år.

Ytterligare information

Du som kund behöver inte göra något med anledning av förändringarna. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning i fonden. Byte och försäljning kan dock medföra skatteeffekter för dig.

Följande andelsklasser berörs av förändringarna

Fondnamn: SEB Likviditetsfond SEK
ISIN kod: SE0000577470
Fondnr: 360

Fondnamn: SEB Likviditetsfond SEK Utd
ISIN kod: SE0004867174
Fondnr: 188