Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nya faktablad för fonder

Från den 1 januari 2023 visas nya faktablad för fonder. Syftet med de nya faktabladen är att presentera den viktigaste fondinformationen på ett enkelt sätt och att underlätta jämförelse mellan olika fonder, men även mellan fonder och andra investeringsprodukter. Som en konsekvens av de nya faktabladen kommer viss fondinformation att redovisas annorlunda mot tidigare.

Priip-förordningen från den 1 januari 2018 säger att faktablad ska tas fram för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare, så kallade Priip-produkter. Fonder har varit undantagna, men från och med den 1 januari 2023 omfattas även fonder. De nya Priip-faktabladen ersätter de tidigare fondfaktabladen. Syftet med de nya faktabladen är bland annat att jämförelser ska kunna göras mellan olika investeringsprodukter, inte bara fonder, för att hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut genom att förstå produkternas viktigaste egenskaper och risker.

Nytt sätt att redovisa risker i fonder

Fonder har tidigare redovisat sin risknivå på en skala från ett till sju, där ett är lägst risk och sju är högst risk. Risknivån i Priip-produkter graderas också på en skala från ett till sju, men innefattar även andra investeringsprodukter. Detta innebär att fonder nu kommer att jämföras med exempelvis högriskprodukter som warranter. Det innebär att fonder nu kommer att ”åka ner” på riskskalan, i snitt 1 - 2 riskklasser.

Viktigt att komma ihåg är att risken i en fond, fondens volatilitet, inte ändras utan det som förändras är själva skalan som nu även innefattar produkter med ännu högre risk.

Nytt sätt att redovisa fonders kostnader

Med Priip-faktabladen kommer även ett nytt sätt att redovisa fonders kostnader, som också är mer i linje med andra regelverk som exempelvis styr distributörer av fonder.

Det som bland annat är nytt är begreppet Löpande kostnader. Detta utgörs av två poster; Förvaltningsavgifter och Andra administrations-eller driftskostnader. Detta påminner om det tidigare begreppet Årlig avgift, samt Transaktionskostnader. Här ska fondförvaltaren redogöra både för en fonds direkta transaktionskostnader, som exempelvis courtage, men även för fondens indirekta transaktionskostnader, som exempelvis spread-kostnader. Spread-kostnader är skillnaden mellan det finansiella instruments uppskattade marknadsvärde och det pris som någon får köpa/sälja det för under en handelsdag.

Viktigt att komma ihåg är att inga kostnader har tillkommit som påverkar fondens avkastning negativt i jämförelse med tidigare. Syftet med den utökade redovisningen är att skapa en större transparens och förståelse för vilka typer av kostnader som kan belasta fonden och hur de kan skilja sig åt mellan olika Priip-produkter.