Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Nya europeiska småbolagsförvaltningen tar form

SEB:s europeiska småbolagsfonder är framgångsrika produkter, som haft en stor efterfrågan från kunderna. En utmaning har varit just kapaciteten, det vill säga att med befintlig förvaltningsstrategi kunna hantera dessa stora inflöden. För att fortsatt kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter inom detta viktiga område till samtliga kundsegment, skapas nu två olika förvaltningslösningar.

Den Luxemburgregistrerade europeiska småbolagsfonden (SEB Europa Småbolag EUR – Lux utd) kommer fortsatt att förvaltas i Danmark genom traditionell fundamental förvaltning, medan den motsvarande Sverigeregistrerade fonden (SEB Europa Småbolag) kommer att förvaltas av Jonas Linnell och Hartvig Rygaard i globalteamet i Stockholm, utan nuvarande rådgivning från teamet i Danmark. Förändringarna sker under april.

Den investeringsprocess som globalteamet arbetar utifrån gör det möjligt att analysera och investera i hela fondens univers, medan den Luxemburgregistrerade fonden har kvar sin nuvarande investeringsprofil med fokus på de mindre bolagen i universet.
Alexander Kokfelt har anställts som ny förvaltare i SEB:s europeiska småbolagsteam i Danmark. Han är en av ersättarna till de tidigare förvaltarna Carsten Dehn and Ulrik Ellesgaard, som lämnar SEB. Alexander Kokfelt har en gedigen erfarenhet av förvaltning av europeiska aktier, varav merparten av tiden som portföljförvaltare med inriktning mot europeiska småbolagsaktier. Han kommer senast från Danske Capital, som är en del av Danske Bank, där han bidragit till att skapa en stark avkastning för bolagets fonder.