Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Ny indexnära tillväxtmarknadsfond lanseras: SEB Emerging Markets Indexnära

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Fonder med riskklass 5–7 enligt fondernas faktablad kan minska och öka kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr/prospekt samt hållbarhetsrelaterade upplysningar finns under respektive fond på seb.se/fondlista.

Utifrån en hög efterfrågan lanserar vi på SEB Investment Management nu en indexnära tillväxtmarknadsfond, SEB Emerging Markets Indexnära. Fonden kompletterar det redan existerade utbudet av indexnära aktiefonder som vi idag erbjuder på den globala, amerikanska, europeiska och svenska aktiemarknaden.

Fonden har som mål att efterlikna utvecklingen och riskprofilen hos sitt jämförelseindex MSCI Emerging Market Index, frånsett de exkluderingar som görs utifrån fondbolagets hållbarhetspolicy. I indexet finns marknader som exempelvis Kina, Indien, Taiwan och Brasilien. 

Då fonden följer SEB Investment Managements hållbarhetspolicy exkluderas bolag inom exempelvis fossilindustri, tobak och alkohol vilket gör att fonden kommer skilja sig något från sitt index. Fonden klassificeras som Artikel 8 enligt EU:s hållbarhetsförordning SFDR, vilket innebär den främjar hållbara egenskaper.

Läs mer om fonden på vår fondlista.