Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

SEB Investment Management AB:s hållbarhetsrapport 2023

Under 2023 inkluderade vi, SEB Investment Management AB, även biologisk mångfald i vår hållbarhetspolicy. Vi fortsatte att arbeta för att minska våra fonders koldioxidavtryck och även vår strävan att öka mångfald i styrelser. I vår senaste hållbarhetsrapport fördjupar vi oss i den fortsatta utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete. Läs rapporten för att ta del av information om vår hållbarhetspolicy, vår egenutvecklade hållbarhetsvärderingsmodell SIMS-S, vårt arbete mot nollnetto-utsläpp, våra olika utmärkelser och mycket mer. 

Under 2023 deltog nära 2 000 privatkunder med fonder och/eller pensionssparande hos SEB i en kundundersökning. Merparten av de svarande angav "bekämpa klimatförändringarna" som det viktigaste målet. Detta följdes av "rent vatten och sanitet" och "god utbildning för alla". Resultatet från kundundersökningen använder vi som utgångspunkt i våra ägardialoger.    

Vi röstade på 793 årsstämmor och höll, direkt eller via partners, över 2 800 dialoger med bolag om hållbarhets- och bolagsstyrningsfrågor. Tillsammans med de beslut som fattats för att stoppa och vända naturförlusten vid FN:s konferens om biologisk mångfald (COP15) som genomfördes i slutet av 2022, har vi börjat inkludera biologisk mångfald i vår hållbarhetspolicy.  

Med 93 procent av våra förvaltade tillgångar bestående av artikel 8-fonder (fonder som främjar miljömässiga och sociala egenskaper) och 4 procent bestående av artikel 9-fonder (fonder med hållbara investeringar som mål), är vi fast beslutna att fortsätta bidra till att bygga bättre samhällen för alla, nu och i framtiden.   

Klicka på länken för att läsa vår fullständiga hållbarhetsrapport för 2023 (på engelska). 

SEB Investment Management AB:s Hållbarhetsrapport för 2023 (pdf)