Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar vid handel i SEB Latinamerikafond och SEB Asienfond ex Japan

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att göra förändringar som påverkar när en kund ska betala vid köp och få likvid i samband försäljningar i fonderna SEB Latinamerikafond och SEB Asienfond ex Japan.

Förändringarna görs för att harmonisera tidpunkterna för när fonderna påverkas likviditetsmässigt av kunders handel i fonderna med fondernas egna affärer i underliggande värdepapper. Förändringarna träder i kraft den 8 april 2019. Se nedan för detaljerad information om påverkan på respektive fond där det i exemplen förutsätts att samtliga veckodagar är bankdagar utan helgdagar emellan.

Påverkan vid handel i SEB Latinamerikafond

Fondens handelscykel innebär att om en köp- eller säljorder registreras före bryttiden klockan 15:30 på en måndag, utförs affären samma dag baserat på dagens kurs.

Idag gäller att vid försäljning sätts likvidbeloppet in på kundens anslutna konto på tisdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på tisdag.

Förändringen innebär att från och med den 8 april 2019 sätts likvidbeloppet vid försäljning in på kundens anslutna konto på onsdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på onsdag.

Påverkan vid handel i SEB Asienfond ex Japan

Fondens handelscykel innebär att om en köp- eller säljorder registreras före bryttiden klockan 15:30 på en måndag, utförs affären efterföljande tisdag baserat på tisdagens kurs.

Idag gäller att vid försäljning sätts beloppet in på kundens anslutna konto på onsdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på onsdag.

Förändringen innebär att från och med den 8 april 2019 sätts likvidbeloppet vid försäljning in på kundens anslutna konto på torsdag och vid köp att likvidbeloppet dras från kundens konto också på torsdag.