Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Stiftelsefond Obligation SEK

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Stiftelsefond Obligation SEK. Detta är ett led i ambition att ytterligare förädla SEB:s fondsortiment. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 17 oktober 2016.

Förändringarna i fondbestämmelserna innebär i huvudsak att fonden byter namn till SEB Institutionell Obligationsfond SEK, får hållbarhetskriterier, en icke-utdelande andelsklass införs och den nu gällande förvaltningsavgiften och den högsta tillåtna förvaltningsavgiften i fonden sänks. Samtidigt införs ett minsta belopp vid första insättning om 50 000 kronor samt att ett index för jämförelse av fondens utveckling införs.

Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av detta och värdet på fondsparandet påverkas inte. Mer detaljerad information om förändringarna finns i kundbilagan.

Uppgifter om fondens andelsklasser efter förändringarna:

Fondnamn: SEB Institutionell Obligationsfond SEK utd
Andelsklass: A) utdelande
ISIN kod: SE0000691768
Gällande förvaltningsavgift: 0,25 %

Fondnamn: SEB Institutionell Obligationsfond SEK
Andelsklass: B) Icke utdelande (ny andelsklass)
ISIN kod: SE00089992259
Gällande förvaltningsavgift: 0,25 %