Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Stiftelsefond Balanserad den 11 april 2019

SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i fonden SEB Stiftelsefond Balanserad. Förändringarna innebär att fondens handelscykel förlängs med en dag och att högsta möjliga förvaltningsavgift sänks. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft torsdagen den 11 april 2019.

Ändring av handelscykel

Fondens handelscykel kommer att förlängas med en dag så att försäljning och inlösen av andelar normalt kommer att verkställas två bankdagar efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Verkställighet sker till den kurs som avser bankdagen efter den bankdag då begäran lämnas. Fondbolaget har att tillvarata fondandelsägarnas gemensamma intressen och arbetar löpande med att införa mer enhetliga processer gällande handeln med fonderna och fondernas värdering.

Sänkning av högsta möjliga förvaltningsavgift

Den högsta möjliga fasta årliga avgiften för fonden sänks från 2,0 procent till 1,0 procent. Sänkningen innebär att högsta möjliga förvaltningsavgift enligt fondbestämmelserna hamnar i nivå med nu gällande förvaltningsavgift och innebär i praktiken ingen förändring av avgiften.

Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparande påverkas inte.