Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Östeuropafond i januari 2021

Vi vill informera om att förvaltningen av SEB Östeuropafond A kommer att överföras från AS SEB Varahaldus till SEB Investment Management AB den 1 januari 2021.

Förändringen påverkar inte investeringsprocessen, avgifter eller fondens risk och medför ingen kostnad för andelsägarna. Förvaltningsteamet kommer att verka under ledning av Per Trygg.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringen.

Fondens ISIN-nummer är SE0000433203.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.