Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i SEB Obligationsfond SEK den 26 september 2019

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra förändringar i SEB Obligationsfond SEK. Förändringarna innebär i huvudsak att fonden får utökade hållbarhetskriterier och att fondens handelscykel förlängs med en dag. Förändringarna är godkända av Finansinspektionen och träder i kraft den 26 september 2019.

Kunder i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte.

Utökning av hållbarhetskriterierna
Fondens fokus på hållbarhet förstärks med en utökning av fondens hållbarhetskriterier och fonden kommer nu att följa fondbolagets högsta nivå av hållbarhet gällande att välja bort bolag. De utökade hållbarhetskriterierna innebär att fonden inte kommer att investera i bolag som utvinner kol, gas eller olja.

Ändring av handelscykel
Fondens handelscykel ändras så att köp- och säljorder avseende andelar normalt kommer att verkställas bankdagen efter den bankdag som begäran har kommit fondbolaget tillhanda, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten kl. 15:30. Anledningen till ändringen av handelscykeln är att fonden samtidigt kommer börja tillämpa slutkursvärdering av fondens tillgångar. Detta innebär att fondens andelskurs (NAV) kommer att baseras på stängningskurserna för de finansiella instrument som ingår i fonden den bankdag begäran om köp eller försäljning lämnats, under förutsättning att begäran registrerats före den dagliga bryttidpunkten.

Möjlighet att placera i derivat utfärdade i euro och US-dollar
Lydelserna i fondbestämmelserna kompletteras så att det framgår att fonden har möjlighet att handla derivatinstrument i såväl svenska kronor som euro och US-dollar. Avsikten med denna förändring är inte att öka den totala risken i fonden.

Kundunderrättelse i pdf som beskriver samtliga förändringar mer utförligt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.