Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i några Luxemburgregistrerade AIF-fonder

Vi vill informera om förändringarna i fonderna SEB Micro Cap Fund, SEB Private Banking Fund samt SEB Private Equity Opportunity Fund I & SEB Private Equity Opportunity Fund II som träder i kraft den 2 november 2016.

Fonderna kommer att byta legal struktur, vilket är föremål för godkännande av andelsägarna vid en extra bolagsstämma, och AIF-förvaltare (den som förvaltar en alternativ investeringsfond är AIF-förvaltare) till SEB Investment Management AB (SEB IM AB). Dessa förändringar hänger samman med att det befintliga fondbolaget SEB Asset Management S.A. i Luxemburg kommer att fusioneras med SEB:s svenska fondbolag, SEB IM AB den 2 november 2016. Denna strukturella förändring innebär att istället för två separata fondbolag så blir det framöver istället ett fondbolag (SEB IM AB), med en filial i Luxemburg. Avsikten med fusionen och öppnandet av en filial är att förenkla styrningen av de olika fondbolagen inom SEB-gruppen.

Ytterligare information

I samband med detta sker det också andra förändringar och uppdateringar av fondernas prospekt och du kan läsa mer om dessa förändringar i de olika kundbilagorna.

Info Skattedom Microcap
SEB Micro Cap Fund
Kundbilaga Micro Cap Fund

SEB Private Banking Fund
Kundbilaga Private Banking Fund

SEB Private Equity Fund
Kundbilaga SEB Private Equity Fund

Kundservice