Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i några Luxemburgregistrerade AIF-fonder

Vi vill informera om förändringarna i fonderna SEB Micro Cap Fund, SEB Private Banking Fund samt SEB Private Equity Opportunity Fund I & SEB Private Equity Opportunity Fund II som träder i kraft den 2 november 2016.

Fonderna kommer att byta legal struktur, vilket är föremål för godkännande av andelsägarna vid en extra bolagsstämma, och AIF-förvaltare (den som förvaltar en alternativ investeringsfond är AIF-förvaltare) till SEB Investment Management AB (SEB IM AB). Dessa förändringar hänger samman med att det befintliga fondbolaget SEB Asset Management S.A. i Luxemburg kommer att fusioneras med SEB:s svenska fondbolag, SEB IM AB den 2 november 2016. Denna strukturella förändring innebär att istället för två separata fondbolag så blir det framöver istället ett fondbolag (SEB IM AB), med en filial i Luxemburg. Avsikten med fusionen och öppnandet av en filial är att förenkla styrningen av de olika fondbolagen inom SEB-gruppen.

Ytterligare information

I samband med detta sker det också andra förändringar och uppdateringar av fondernas prospekt och du kan läsa mer om dessa förändringar i de olika kundbilagorna.