Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i fonden SEB Industrial Opportunities i april 2021

Vi vill informera om kommande förändringar i fonden SEB Industrial Opportunities. Förändringarna träder i kraft den 1 april 2021.

Du som andelsägare behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att du känner till förändringarna.

Om du vill byta eller sälja ditt innehav genom SEB AB innan förändringarna i fonden träder i kraft måste detta göras innan kl 13:00 den 26 februari 2021. Vi tar som vanligt inte ut någon avgift vid köp, byte eller försäljning av fonden. Görs försäljning genom annan distributör kan bryttiden för byte eller försäljning vara en annan. Vi vill uppmärksamma dig på att byte eller försäljning kan medföra skatteeffekter.

 

Sammanfattning av förändringar

  • Förtydligande kring innehav: Fondens prospekt kommer att specificera att fondens portfölj kommer att innehålla 10 till 15 bolag. Tidigare hänvisade denna del av prospektet till investering i cirka tio bolag.

  • Hållbarhet: Fonden kommer att följa den högsta nivån av SEB Investment Managements hållbarhetspolicy och kommer endast att investera i bolag som möter de kriterier som omfattas av denna.

  • Användning av derivat: Fonden får använda derivat med flera olika underliggande tillgångar än tidigare för att nå investeringsmålet samt för att effektivisera förvaltningen. Dessa inkluderar finansiella index, räntor och valutor.

  • NAV-beräkning: Fondens kurs (NAV) kommer att beräknas för varje bankdag och redovisas nästföljande bankdag.

 

Fondens legala namn är SEB Alternative Strategies SICAV – SEB Industrial Opportunities.

Samtliga andelsklasser är berörda, se andelsklasser och ISIN-koder nedan.

Andelsklass ISIN-kod
HNWC (H-EUR)  LU1242470554
HNWC (H-SEK)  LU1242470711
HNWC2 (H-EUR)  LU1242471107
HNWC2 (H-SEK) LU1242471362
HNWD (H-SEK)  LU1242470984
IC (H-EUR)    LU1242471529
IC (H-SEK)     LU1242471875
ID (H-EUR)  LU1362436328
SIC (H-EUR)  LU1242472170
SIC (USD)   LU1242472337

 

Uppdaterad produktdokumentation för fonden finns tillgänglig på www.seb.se/fonder samt på våra kontor då förändringarna träder i kraft.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital.