Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändringar i de tre Totalfonderna

Fondbolaget SEB Investment Management AB har fått Finansinspektions tillstånd att genomföra vissa förändringar i de tre Totalfonderna. Förändringarna berör hur fondernas VaR-modell beräknas och sänkning av den maximala förvaltningsavgiften. Förändringarna träder ikraft den 1 februari 2016.

Fonderna använder en Value at Risk-modell för att beräkna risken i portföljerna samt den sammanlagda exponeringen. Idag grundar sig beräkningarna på en historisk simulering och ändringen innebär att fonderna framöver kommer att använda en parametrisk Value at Risk-modell.

Den i fondbestämmelserna angivna maximala förvaltningsavgiften är högre än den gällande avgiften. Förändringen innebär att maximal avgift sänks till nivån för gällande avgift enligt nedan:

SEB Total Försiktig: maximal avgift sänks till 0,95 % från nuvarande 2,0 %
SEB Total Potential: maximal avgift sänks till 1,20 % från nuvarande 2,0 %
SEB Total Expansiv: maximal avgift sänks till 1,30 % från nuvarande 2,0 %

Berörda kunder i fonderna behöver inte göra något med anledning av detta och förändringarna har ingen direkt påverkan på befintliga kunder.