Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändrad investeringsprocess i den Sverigeregistrerade fonden SEB Europafond Småbolag

Vi vill informera om att vi påbörjat en förändring av fondens investeringsprocess där vi går från en objektiv och disciplinerad investeringsprocess till en mer traditionell, som baseras på fundamental bolagsanalys. Detta innebär att fonden successivt kommer att gå från en bred portfölj till en mer specifik portfölj med färre innehav. Arbetet med att ställa om portföljen kommer att ske successivt och beräknas vara klart till årsskiftet 2019/2020.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.seb.se/fonder.