Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Förändrad investeringsprocess för svenska aktier i några av SEB:s fonder

Vi vill informera om att vi påbörjat en förändring av några fonders investeringsprocess för den delen av fonderna som placerar i svenska aktier. Vi förbättrar fondens investeringsprocess genom att vi stärker inslagen som baseras på traditionell fundamental bolagsanalys. De berörda fonderna är: SEB Aktiesparfond, SEB Hållbarhetsfond Världen, SEB Trygg Placeringsfond samt SEB Trygghetsfond Ekorren. För SEB Trygghetsfond Ekorren, som enbart placerar i svenska aktier och räntor, så innebär det en förändrad investeringsprocess av hela aktiedelen i fonden.

Arbetet med att ställa om portföljerna har påbörjats och kommer ske successivt under hösten.

Du som kund behöver inte göra något med anledning av dessa förändringar.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr finns på www.seb.se/fonder.