Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fondsammanläggning genomförd den 10 september 2021

SEB Trendsystem Renten, den överlåtande fonden, sammanlades med SEB Green Bond Fund, den mottagande fonden, den 10 september 2021. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Information om sammanläggningen publicerades den 4 augusti 2021.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.