Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fondsammanläggning genomförd den 10 december 2021

Den Finlandregistrerade SEB US Exposure Fund, den överlåtande fonden, sammanlades med den Luxemburgregistrerade SEB USA Indexnära, den mottagande fonden, den 10 december 2021. Efter sammanläggningen upplöstes den överlåtande fonden.

Information om sammanläggningen publicerades den 28 oktober 2021.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Fonden har klassificerats som en fond med högre risk och kan på grund av sin sammansättning och förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.