Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Fonden SEB Bond Fund SEK Lux/SEB Obligationsfond SEK Lux avvecklas

Vi vill informera dig att vårt fondbolag SEB Investment Management AB har beslutat att avveckla fonden SEB Bond Fund SEK Lux, som i Sverige även marknadsförs under namnet ”SEB Obligationsfond SEK Lux”.

Fonden kommer att stängas för köp och inlösen av andelar den 3 juli 2017 kl. 15.30 och avvecklingsprocessen påbörjas sedan den 4 juli 2017.

Bakgrunden till beslutet är ett vikande intresse från kunderna, vilket lett till att fondens volym har minskat till en sådan nivå att det är svårt att förvalta fonden effektivt.

Marknadsvärdet av dina andelar beräknat per den 6 juli sätts in på det konto som är anslutet till ditt fondsparande. Utbetalningen är planerad att ske under mitten av juli 2017.

Om du månadssparar i fonden behöver du ersätta den med en annan fond eller fördela ditt månadssparande på dina övriga fonder. Gör du inte detta kommer den del av ditt månadssparande som skulle investerats i fonden att förbli oplacerat på ditt konto. Lättast gör du förändringen i din fondfördelning på internetbanken, hos Telefonbanken på telefon 0771-365 365 eller hos din rådgivare.