Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Catella Credit Opportunity - förtydligande av placeringsinriktning

Catella Fondförvaltning AB har erhållit Finansinspektionens tillstånd att ändra delar av fondens fondbestämmelser. Förändringarna innebär ett förtydligande av fondens placeringsinriktning, vilka inte påverkar det övergripande målet med fondens avkastning eller fondens risknivå.

Förändringar i Catella *Credit Opportunitys fondbestämmelser enligt nedan:

  • Förtydligande att minst 50 procent av fondens värde placeras i finansiella instrument med fokus på Norden.

Tidigare formulering: ”Placeringsinriktningen är global men med Fokus på Norden.”
Ändringarna enligt ovan träder i kraft omedelbart.

Fondnamn: Catella Credit Opportunity
ISIN: SE0002949784
Fond nr: 581