Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Byte av jämförelseindex i SEB Stiftelsefond Utland

Från och med den 3 augusti 2020 jämförs utvecklingen i SEB Stiftelsefond Utland med ett nytt jämförelseindex. Fonden byter från nuvarande Socially Responsible Index on MSCI AC World Net Return Index till MSCI AC World Net Return Index. Anledningen till bytet är att fondens nuvarande index inte längre tillhandahålls av MSCI.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på fondsparandet påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringen.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.