Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Byte av förvaltningsteam i SEB Sverige Expanderad

Vi vill informera om att ansvaret för förvaltningen av SEB Sverige Expanderad har överförts från förvaltarteamet för globala aktier till teamet för svenska och nordiska aktier under ledning av Per Trygg. Teamet har lång erfarenhet av förvaltning på den svenska och nordiska aktiemarknaden.

Skälet till att vi flyttar förvaltningen av fonden är att vi vill samla förvaltningsresurserna av de svenska och nordiska aktiefonderna till ett och samma team. Arbetet att implementera fonden in i Sverige/Norden teamets investeringsprocess som baseras på fundamental bolagsanalys har påbörjats och kommer att ske successivt under hösten.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder.