Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Andelsklasser införs i SEB Obligationsfond Flexibel SEK

Fondbolaget SEB Investment Management AB har beslutat att införa andelsklasser i SEB Obligationsfond Flexibel SEK genom ett tillägg i fondbestämmelserna. Förändringen är godkänd av Finansinspektionen och träder i kraft den 17 november 2022.

Som kund i fonden behöver inte göra något med anledning av denna information och värdet på ditt fondsparande påverkas inte, men det är viktigt att känna till förändringen.

Införande av andelsklasser

Fonder kan ha flera andelsklasser med olika villkor och förändringen innebär att andelsklasser nu införs i SEB Obligationsfond Flexibel SEK (ISIN SE0000577454). Du som är kund i fonden får andelar i andelsklass A, som precis som tidigare är icke utdelande. Samtidigt startas en ny, utdelande andelsklass, benämnd B samt en ny icke utdelande andelsklass benämnd C. Förvaltningsavgiften för andelsklass A och B är 0,5 procent och förvaltningsavgiften för andelsklass C är 0,25 procent. Syftet med andelsklass C är att användas för distribution i Sverige och för andelsägare med särskilt avtal.

Mer information

Uppdaterad produktdokumentation såsom faktablad och informationsbroschyr publiceras då förändringen träder i kraft på www.seb.se/fonder.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att du får tillbaka investerat kapital. Gå in på seb.se/fonder för att läsa mer om fonden. Där hittar du också fondens faktablad och informationsbroschyr.