Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Aktuella basbelopp

Basbeloppen gäller från 2021-01-01

Prisbasbelopp 47 600 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 48 600 kronor
Inkomstbasbelopp 68 200 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 357 000 kronor
10 prisbasbelopp 476 000 kronor
20 prisbasbelopp 952 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 482 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 511 500 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 550 374 kronor
10 inkomstbasbelopp 682 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 364 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 2 046 000 kronor

 

Avkastningsskatt för pensionsförsäkring/ individuellt pensionssparande (IPS)¹ är: 0,075 % (15 % x 0,5 %)
Avkastningsskatt för Kapitalförsäkring² är 0,375 % (30 % x 1,25 %)

Särskild löneskatt: 24,26 %

¹Beräknas på genomsnittlig statslåneränta för föregående år (som lägst kan det dock bli 0,5 %). 
²Beräknas på statslåneräntan per 30 november föregående år, ökad med 1,0 %  (som lägst kan det dock bli 1,25 %).


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service