Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Aktuella basbelopp

Basbeloppen gäller från 2019-01-01

Prisbasbelopp 46 500 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 47 400 kronor
Inkomstbasbelopp 64 400 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 348 750 kronor
10 prisbasbelopp 465 000 kronor
20 prisbasbelopp 930 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 395 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 483 000 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 519 708 kronor
10 inkomstbasbelopp 644 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 288 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 1 932 000 kronor

 

Avkastningsskatt pensionsförsäkring/individuellt pensionssparande (IPS)1: 0,075 %
Avkastningsskatt kapitalförsäkring2 0,453 %

Särskild löneskatt: 24,26 %

1Beräknas på genomsnittlig statslåneränta för hela det föregående året (0,51 %) * 0,15=0,0765
2Beräknas på genomsnittlig statslåneränta 0,49 % per 2017-11-30 ökad med 1,0 %, (1,49 * 0,3 = 0,447)


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service