Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Aktuella basbelopp

Basbeloppen gäller från 2020-01-01

Prisbasbelopp 47 300 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 48 300 kronor
Inkomstbasbelopp 66 800 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 354 750 kronor
10 prisbasbelopp 473 000 kronor
20 prisbasbelopp 946 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 419 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 501 000 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 539 076 kronor
10 inkomstbasbelopp 668 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 336 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 2 004 000 kronor

 

Avkastningsskatt för pensionsförsäkring/ individuellt pensionssparande (IPS)¹ är: 0,075 % (15 % x 0,5 %)
Avkastningsskatt för Kapitalförsäkring² är 0,375 % (30 % x 1,25 %)

Särskild löneskatt: 24,26 %

¹Beräknas på genomsnittlig statslåneränta för föregående år (som lägst kan det dock bli 0,5 %). 
²Beräknas på statslåneräntan per 30 november föregående år, ökad med 1,0 %  (som lägst kan det dock bli 1,25 %).


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service