Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Aktuella basbelopp 2022

Basbeloppen gäller från 2022-01-01

Prisbasbelopp 48 300 kronor
Förhöjt prisbasbelopp 49 300 kronor
Inkomstbasbelopp 71 000 kronor
   
7,5 prisbasbelopp 362 250 kronor
10 prisbasbelopp 483 000 kronor
20 prisbasbelopp 966 000 kronor
30 prisbasbelopp 1 449 000 kronor
   
7,5 inkomstbasbelopp 532 500 kronor
8,07 inkomstbasbelopp 572 970 kronor
10 inkomstbasbelopp 710 000 kronor
20 inkomstbasbelopp 1 420 000 kronor
30 inkomstbasbelopp 2 130 000 kronor

 

Avkastningsskatt för pensionsförsäkring/ individuellt pensionssparande (IPS)¹ är: 0,075 % (15 % x 0,5 %)
Avkastningsskatt för Kapitalförsäkring² är 0,375 % (30 % x 1,25 %)

Särskild löneskatt: 24,26 %

¹Beräknas på genomsnittlig statslåneränta för föregående år (som lägst kan det dock bli 0,5 %). 
²Beräknas på statslåneräntan per 30 november föregående år, ökad med 1,0 %  (som lägst kan det dock bli 1,25 %).


Försäkringsgivare är SEB Pension och Försäkring AB
Organisationsnummer: 516401-8243, 106 40 Stockholm

Customer service