Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Råd och hjälp utanför SEB

Om du har kontaktat oss och fortfarande anser att vi inte tagit dina synpunkter i beaktande finns det flera oberoende organisationer och myndigheter som kan hjälpa dig.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en nämnd för alternativ tvistlösning som lämnar rekommendationer på hur tvister mellan konsumenter och näringsidkare bör lösas. En anmälan till ARN ska vara skriftlig. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. ARN prövar inte den typ av ärenden som prövas av Personförsäkringsnämnden.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174 
101 23 Stockholm 
08-08-508 86 000, fax 08-555 017 01 
www.arn.se

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden är en nämnd för alternativ tvistlösning som avger rådgivande yttranden i tvister mellan konsumenter och försäkringsbolag avseende sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Nämnden kan även pröva en konsuments rätt att teckna eller förnya en individuell personförsäkring. För att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa tidsgränser.

Personförsäkringsnämnden
Box 24067 
104 50 Stockholm 
08-522 787 20 
www.forsakringsnamnder.se/pfn

Konsumentvägledaren i din hemkommun

Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Lämnar upplysningar och råd i bank- och finansfrågor, kostnadsfritt.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm 
Besöksadress: Karlavägen 108
http://www.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå

Lämnar upplysningar och råd i försäkringsfrågor, kostnadsfritt.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215 
104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 108 
0200-22 58 00 
http://www.konsumenternas.se

Konsumentverket

Lämnar webbaserad konsumentupplysning genom Hallå konsument.
www.hallåkonsument.se

ITP-nämnden

ITP-nämnden tar på begäran upp och prövar frågor rörande tolkning och tillämpning av ITP-planen och dess villkor. ITP-nämndens beslut kan överprövas av Pensionsskiljenämnden.

ITP-nämnden Collectum AB 
103 76 Stockholm 
08-508 98 000 
info@collectum.se

FTP-nämnden

FTP-nämnden tar på begäran upp och prövar frågor rörande tolkning och tillämpning av FTP-planen och dess villkor.

FTP-nämnden c/o FAO 
Box 24168 
104 51 Stockholm

Pensionsnämnden

Pensionsnämnden tar på begäran upp frågor rörande tolkning och tillämpning av Avtalspension SAF-LO och dess villkor. Pensionsnämndens beslut kan överprövas av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar.

Pensionsnämnden 
101 56 Stockholm

Allmän domstol, Domstolsverket

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol. För det fall du har nekats att teckna eller förnya en försäkring i SEB eller om SEB helt eller delvis har sagt upp en försäkring i förtid måste en eventuell talan i allmän domstol väckas inom sex månader från det att SEB slutgiltigt har meddelat sitt beslut. På Domstolsverkets webbplats kan du se hur du gör i en tvist med banken.

Allmän domstol 
551 81 Jönköping 
036-15 53 00 
fax 036-16 57 21 
www.domstol.se

EU:s webbplats för tvistlösning online

Om tvisten rör ett avtal som ingåtts via internet kan du även lämna in ditt klagomål via EU:s webbplats för tvistlösning online. Via webbplatsen slussas tvisten vidare till aktuell tvistlösningsnämnd.
Tvistelösning på nätet