Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Låneskydd – hjälp att betala lånet

Ett låneskydd kan hjälpa dig med månadskostnaden för ditt lån om du skulle bli ofrivilligt arbetslös eller sjuk. Skulle du avlida kan dina närstående få hjälp med att lösa lånet.

Så fungerar låneskyddet

Låneskyddet består av två delar. Du väljer en av dem, eller båda. 

1. Skydd vid sjukdom eller arbetslöshet

Du väljer hur stor del av månadskostnaden – räntan och avbetalningen – som du vill försäkra, upp till 15 000 kronor. Låneskyddet täcker den försäkrade delen av din månadskostnad om du skulle få nedsatt arbetsförmåga, bli ofrivilligt arbetslös eller inlagd på sjukhus i mer än en dag.

2. Livskydd

Livskyddet hjälper dina efterlevande lösa ditt lån om du avlider. Du väljer hur stor del av lånet du vill försäkra, upp till 40 prisbasbelopp (2 100 000 kronor 2023). Skulle du avlida innan lånet är betalat, får dina efterlevande en ersättning som motsvarar den del av lånet du valt att försäkra.

 

För att kunna teckna Låneskydd ska du 

  • ha fyllt 18 men inte 60 år
  • vara folkbokförd i Sverige, samt vara försäkrad för sjukpenning hos Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
  • ha en tillsvidareanställning, en på förhand avtalad tidsbegränsad anställning om minst 12 månader eller är företagare, om minst 22 timmar i veckan. För företagare gäller dessutom att du ska vara företagare sedan minst 180 dagar innan anslutningen till försäkringen
  • vara fullt arbetsför
  • inte ha kännedom om existerande sjukdom
  • inte ha kännedom om kommande arbetslöshet.

Fullständiga villkor Livskydd 

Nedan villkor gäller för Låneskydd tecknade efter 2014-05-01
Fullständiga villkor Nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse

Nedan villkor gäller för Låneskydd tecknade före 2014-05-01
Fullständiga villkor Hel arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse

Faktablad låneskyddsförsäkring IPID

Kontakta oss

Vill du ansöka om låneskydd eller har du några frågor? Vi hjälper dig dygnet runt, alla dagar.

Customer service