Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Låneskydd

Försäkra dina lånekostnader

 • Få dina lånekostnader betalda om du blir sjuk eller arbetslös
 • Öka tryggheten i din privatekonomi – försäkra upp till 15 000 kr per månad
 • Ge dina närstående ökad ekonomisk trygghet om du skulle avlida

Om Låneskydd

Låneskydd är en försäkring som ger dig en mer skyddad privatekonomi. Om du blir sjuk eller ofrivilligt arbetslös får du hela eller delar av dina lånekostnader betalda. Du kan också ge dina närstående möjlighet att lösa hela eller delar av lånet om du skulle avlida.

Låneskyddet består av två valbara delar:

 • Skydd vid nedsatt arbetsförmåga och arbetslöshet: Försäkringen ersätter den månadskostnad för räntor och amorteringar som du valt att försäkra om du blir sjuk (nedsatt arbetsförmåga), ofrivilligt arbetslös eller hamnar på sjukhus.
 • Livskydd: Om du avlider löser försäkringen hela eller delar av ditt lån.

Du bestämmer själv om du vill teckna båda delarna eller bara en av dem.

Låneskyddet täcker

 • Din försäkrade månadskostnad om du får nedsatt arbetsförmåga, blir ofrivilligt arbetslös eller om du skulle behöva läggas in på sjukhus i mer än en dag, upp till 15 000 kronor per månad.
 • Livskyddet löser hela eller delar av ditt lån som du valt att försäkra upp till 40 prisbasbelopp vilket motsvarar 1 892 000 kronor 2020.

Ring oss på 0771-365 365 eller besök något av våra kontor.

För att kunna teckna Låneskydd ska du 

 • ha fyllt 18 men inte 60 år
 • vara folkbokförd i Sverige, samt vara försäkrad för sjukpenning hos Försäkringskassan eller motsvarande norsk eller dansk instans
 • ha en tillsvidareanställning, en på förhand avtalad tidsbegränsad anställning om minst 12 månader eller är företagare, om minst 22 timmar i veckan. För företagare gäller dessutom att du ska vara företagare sedan minst 180 dagar innan anslutningen till försäkringen
 • vara fullt arbetsför
 • inte ha kännedom om existerande sjukdom
 • inte ha kännedom om kommande arbetslöshet.

Fullständiga villkor Livskydd 

Nedan villkor gäller för Låneskydd tecknade efter 2014-05-01
Fullständiga villkor Nedsatt arbetsförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse

Nedan villkor gäller för Låneskydd tecknade före 2014-05-01
Fullständiga villkor Hel arbetsoförmåga, ofrivillig arbetslöshet och sjukhusvistelse

Kontakta oss

Ring oss. Vi hjälper dig dygnet runt, alla dagar.

Customer service