Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Dubbelsignering av betalningar och uppdrag

För att göra det svårare för bedragare att lura till sig pengar kan du välja att låta betalningar över ett belopp som du själv väljer kräva dubbelt godkännande. Aktivera säkerhetstillägget Dubbel­signering för att vara på den säkra sidan.

Välj ett belopp och vilka sorters betalningar du vill ha dubbelt godkännande för. Utse en person som du litar på som godkännare för dina betalningar. 

Aktivera säkerhetstillägget Dubbelsignering

När du aktiverar Dubbelsignering väljer du

  • en beloppsgräns för betalningar och överföringar inom Sverige
  • en beloppsgräns för internationella betalningar
  • om du vill att din godkännare ska godkänna ändring av din dagliga beloppsgräns för Swish.

Aktivera Dubbelsignering

Så här går det till att göra en betalning med Dubbelsignering

  1. Ring upp den som ska godkänna din betalning och kom överens om detaljerna för din betalning. 
  2. Logga in på internetbanken och lägg in och signera betalningen som vanligt.  
  3. Be din godkännare att gå till SEB.se och klicka på Logga in. Sedan välja Dubbelsignering för godkännare och godkänna betalningen med sitt mobila BankID.  
    Dubbelsignering för godkännare (Login)

Frågor och svar om Dubbelsignering

Godkännaren har 30 minuter på sig att godkänna eller neka uppdraget. Om godkännaren inte hunnit tagit ställning under den tiden kommer betalningen att förfalla. Uppdragsgivaren kommer då att få lägga upp betalningen på nytt och kontakta godkännaren för granskning och signering.

Betalningen förfaller och uppdragsgivaren behöver lägga upp betalningen på nytt och kontakta godkännaren för granskning och signering.

Logga in på internetbanken och klicka på profilmenyn. Välj Dubbelsignering och Lägg till godkännare.

Tjänsten Dubbelsignering går att tillämpa på överföringar, Bankgiro och Plusgiro-betalningar, utlandsbetalningar och förändringar på beloppsgränsen för Swish. 

Nej, godkännaren behöver inte vara kund i SEB. 

Godkännaren måste ha ett Mobilt BankID. 

Uppdragsgivaren behöver ha kontakt med godkännaren i samband med att betalningen ska utföras.

Godkännaren går till SEB.se, väljer Logga in, Dubbelsignering för godkännare i listan. Godkännaren ser detaljerna för betalningen eller uppdraget och kan godkänna eller neka.   

Om flera betalningar för sig är lägre än beloppsgränsen men tillsammans överskrider den så räknas det totala beloppet ihop och godkännaren behöver godkänna. 

Ja, på internetbanken kan du som uppdragsgivare se att din godkännare godkänt betalningen.

Logga in på internetbanken och klicka på profilmenyn. Välj Dubbelsignering och klicka på Ta bort godkännare i listan över dina godkännare. 

Uppdraget att ta bort en godkännare behöver du och en godkännare skriva under med mobilt BankID.