Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Villkor för SEB:s internetbank för privatpersoner

Internetbanken för privatpersoner är kostnadsfri. De banktjänster som du öppnar regleras av separata produktvillkor för respektive tjänst, och för vissa av dem betalar du en avgift.

För att kunna använda internetbanken måste du ha en registrerad användaridentitet hos SEB, vilket normalt är ditt personnummer. Din identitet skyddas av den säkerhetslösning du väljer när du loggar in, till exempel BankID. SEB har i vissa fall, bland annat av säkerhetsskäl, rätt att spärra din användaridentitet och tillgång till internetbanken.

Du ansvarar själv för att ha den tekniska utrustning och uppkoppling som krävs för att använda internetbanken samt kostnaderna för din datatrafik. Du bör visa aktsamhet och skydda all din tekniska utrustning mot obehörig användning, till exempel genom att ha antivirusprogram, brandvägg, lösenkod för din mobila enhet med mera.

I internetbanken kan du ta del av viss information, till exempel om börskurser, som kommer från andra källor än SEB. SEB ansvarar inte för att den informationen är riktig. Information om valutakurser, börskurser eller liknande får du bara använda för egna ändamål och inte sprida vidare.

Dessa villkor gäller tills vidare. Du kan när som helst säga upp internetbanken utan kostnad.

  • SEB har rätt att säga upp tjänsten två månader efter det att SEB underrättat dig om uppsägning.
  • SEB har också rätt att omedelbart avsluta tjänsten om du inte följer villkoren, eller om du använder produkter eller tjänster i strid med lag, förordning eller myndighets föreskrift.
  • Vid dödsfall, konkurs eller förvaltarförordnande enligt föräldrabalken får SEB avsluta tjänsten utan uppsägning. 

Svensk lag är tillämplig på dessa villkor. En eventuell tvist avgörs av svensk domstol. SEB har dock i vissa fall rätt att väcka talan vid domstol i annat land.

SEB:s kontaktuppgifter

Vid frågor eller klagomål om internetbanken för privatpersoner kan du vända dig till SEB.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Att: Kundrelationer, bankärenden STM7
106 40 Stockholm

Telefon: 0771-365 365
www.seb.se/klagomal

Om du anser att ett klagomål inte har lett till rättelse från SEB:s sida kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.
Gå till Allmänna reklamationsnämndens webbplats

SEB står under tillsyn av Finansinspektionen.
Gå till Finansinspektionens webbplats