Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Äga fritidshus ihop – en utmaning

Har parterna inte avtalat annat så regleras samägande av både fast och lös egendom av lagen om samäganderätt.

Att äga fritidshus ihop med andra är vanligt i dag. För att undvika bråk är det viktigt att redan tidigt bestämma vad som gäller.

Det är inte ovanligt att personer äger en fritidsfastighet tillsammans med andra, ofta med familje­medlemmar, som syskon. Vanligen har de fått fastigheten genom gåva eller testamente. Bakgrunden är oftast ett resultat av föräldrarnas rättvisetankar eller deras lösning på att förhindra ett komplicerat arvskifte mellan syskonen. Med tanke på att priserna är höga på fritidshus kan även ett samägande mellan vänner vara en lösning.

– I båda fallen står samtliga delägare inför en utmaning. Det finns en hel del problem som kan uppstå på vägen. Till exempel hur nyttjandet av fritidshuset ska fördelas och hur uppdelningen av kostnader rörande underhållet och drift ska ske. Och det kanske svåraste: vad händer när någon av delägarna vill sälja sin andel? säger Ann Engwall, jurist på SEB Private Banking.

Har parterna inte avtalat annat så regleras samägande av både fast och lös egendom av lagen om samäganderätt.

– Den innebär kortfattat att alla, oavsett andel, har lika rätt att nyttja och besluta i frågor rörande fastigheten. Det måste råda fullständig enighet. Majoriteten kan alltså inte råda över minoriteten. Akuta förvaltningsåtgärder kan emellertid beslutas utan att först inhämta samtligas samtycke, säger Ann Engwall.

Kan man inte komma överens erbjuder lagen lösningar såsom till exempel rätt för part att ansöka om en god man hos tingsrätten. Den gode mannen kan sedan förvalta fastigheten och även på delägares begäran sälja fastigheten genom en offentlig auktion. Samtliga kostnader för gode mannen fördelas mellan delägarna. Det kan tilläggas att inget hindrar att delägare får vara med och bjuda på auktionen om fastigheten.

Det här ska du tänka på vid samägande

För att försöka förhindra att bekymmer och uppslitande bråk uppstår mellan syskon eller vänner finns det olika tillvägagångssätt och saker att tänka på vid arv eller köp.

  1. Samtala i god tid

   När du som förälder funderar på att föra över fritidshuset till barnen bör ni ta ett samtal i hela familjen i god tid. Tänk även på att det kan uppstå lojalitetskonflikter när familjen utökas.

  2. Kom överens före köp

   När ni står inför ett köp av fritidshus tillsammans med någon annan bör ni vara tydliga när det gäller praktiska saker som reparationer med mera. Försök att komma överens redan från början – då får ni en känsla för varandras engagemang och positioner. Man kanske tänker både en och två gånger innan man ger sig i kast med att äga tillsammans med andra.

  3. Avtala vad som gäller

   Samäganderättslagen går att avtala bort med ett samäganderättsavtal. Så en lösning kan vara att just avtala om vilka principer som ska gälla mellan er. Skriv avtal om dessa punkter: 

   Reparationer och underhåll

   Ett råd är att ha majoritetsbeslut efter storlek på andel. Upprätta även en underhållsplan så att ni alla vet vad som förväntas av er både arbetsmässigt och ekonomiskt. Öppna ett speciellt konto där samtliga i förhållande till andel och i enlighet med underhållsplanen sätter in pengar.

   Schema

   Upprätta ett schema som reglerar nyttjandet av fritidshuset, det ska framgå om delägare får överlåta nyttjandet till någon annan än delägare.

   Arv och testamente

   Är viljan att fritidshuset ska behållas inom släkten bör det villkoras att samtliga delägare genom testamente förklarar att andelen ska ärvas av bröstarvinge. Se även till att andelen ärvs som enskild egendom för att förhindra att andelen blir föremål för bodelning.