Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Experten: Så fungerar en budgivning och så förbereder du dig

Mattias Larsson VD, Bjurfors
Mattias Larsson

Du har hittat bostaden med alla rätt och nu är det bara ett hinder kvar på vägen innan den kan bli din – budgivningen. Känslorna är stora och frågorna många, men vad är det som gäller, egentligen? Experten Mattias Larsson, vd på Bjurfors Skåne, guidar dig rätt.

En bostadsaffär är ofta en av de största och viktigaste affärer du gör under livet. Det är även den sortens affär de flesta gör mycket sällan. När allt ställs på sin spets – och det har blivit dags för budgivning – kan pressen därför också bli extra stor. Då gäller det att ha tänkt efter, före.

– Generellt sett är tempot på budgivningar uppskruvat. Det bästa du kan göra är att förbereda dig. Se till att ha en strategi som utgår från dina egna ekonomiska förutsättningar och ha en god dialog med din bank för att hitta en bra nivå. Gå in i budgivningen med förståelse för ditt maxtak. Det kan vara lätt att ryckas med i en budgivning annars, säger Mattias Larsson.

Förutom en sund ekonomisk plan är också erfarenhet ofta en framgångsfaktor.

– Genom att följa och delta i budgivningar skapar man sig rutin och ökar sin förståelse för processen. Sedan ska man också ha respekt för det psykologiska spelet bakom budgivningen. Alla vill ju göra en god affär. Tidigare erfarenhet kan vara till stor fördel.

Säljaren bestämmer

Det är alltid säljaren som bestämmer om det ska vara budgivning och hur den i så fall ska gå till, i samråd med mäklaren. Mäklaren, som har som uppgift att vara en opartisk länk mellan säljare och köpare, informerar sedan dem som har visat intresse för bostaden om hur en eventuell budgivning kommer att gå till.


Det är viktigt att veta är att säljaren kan ändra sig, också under budgivningens gång. Säljaren är nämligen aldrig bunden vid några överenskommelser kring budgivningen och kan ändra formerna för den eller till och med avbryta den helt. På samma sätt är heller inte spekulanterna bundna till sina bud, utan kan när som helst dra tillbaka dem.

– Muntliga löften betyder ingenting, rent juridiskt, då det finns ett skriftlighetskrav för bostadsaffärer. Affären är inte klar förrän kontraktet är underskrivet, och innan dess kan allt hända, säger Mattias Larsson.

Vilket bud vinner?

Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen ovillkorlig rätt att få bjuda över ett lämnat bud. Men oftast ligger det naturligtvis i säljarens intresse att låta spekulanterna höja sina bud.

Mäklaren kan ge säljaren sakliga råd kring spekulanter, men det är säljaren som fattar beslutet. Säljaren avgör till vem hen vill sälja, till vilket pris och vid vilken tidpunkt. Mäklaren kan inte lova någon att få köpa, eller garantera någon extra tid för att lägga bud.

– För säljaren gäller fri prövningsrätt. Så även om du har lagt det högsta budet är du därmed inte lovad att få köpa bostaden. Vi rekommenderar att man så fort som möjligt efter avslutad budgivning eller en överenskommelse skriver under köpekontraktet.

Tänk på att

  • säljaren bestämmer hur budgivningen ska gå till, det är säljaren som bestämmer vem som får köpa, inte mäklaren
  • bud inte är bindande
  • budgivningen är öppen tills kontraktet är undertecknat av köpare och säljare
  • mäklaren måste ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren.

Vanliga frågor om budgivning

Kan ett bud tas tillbaka?

Ja, bud är inte bindande. Du som är med i en budgivning kan därmed alltid ta tillbaka ditt bud, ända till dess att köpekontrakt har undertecknats.

Kan jag ställa krav i samband med bud?

Den som är spekulant kan framföra krav och önskemål i samband med budgivning. Vanliga sådana kan handla om inflyttningsdag eller besiktning. Det är upp till säljaren om den vill acceptera.

Vad är dolda bud?

Dolda bud är bud som lämnas med villkoret att de endast får vidarebefordras till säljaren, men inte till andra spekulanter.

Jag lämnade högsta budet, då är väl saken klar?

Det vanligaste scenariot är att den som har lagt högsta budet får köpa bostaden. Men det finns undantag. Säljaren behöver nämligen inte sälja till den som lämnat det högsta budet. Säljaren är inte heller tvungen att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Kan säljaren avbryta försäljningen?

Säljaren kan när som helst avbryta en påbörjad försäljning. Det gäller även om hen har tagit hjälp av en mäklare. Säljaren är inte juridiskt bunden av ett löfte att sälja, inte ens om det är skriftligt, och kan när som helst ångra sig innan köpekontrakt skrivits.

Vilka former av budgivning finns?

Budgivning kan gå till på många olika sätt. Vanligen handlar det om två olika modeller – sluten eller öppen budgivning. Vid öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljaren och till övriga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra. Vid så kallad sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden för säljaren. Spekulanterna informeras i denna modell inte om varandras bud.

Läs mer om budgivning (Bjurfors.se)