Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Genomsnittsräntor för bolån – historik

Genomsnittsräntor för bolån månadsvis för de senaste tolv månaderna. 

Genomsnitts­räntan för bolån visar ett genomsnitt av de räntor som våra kunder har fått på nya och villkors­ändrade bolån under de senaste tolv månaderna. Eftersom genomsnitts­räntan är beräknad utifrån olika lån och till många olika kunder med olika individuella och ekonomiska förut­sättningar, har våra kunder fått ränta både över och under genomsnitts­räntan.

Vilken ränta just du får beror på många olika faktorer, till exempel dina ekonomiska förutsättningar, hur stora lån du har i förhållande till bostadens värde och det rådande ränte- och marknadsläget.

Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.