Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Allmän information om bolån och bostadskrediter

Här får du allmän information om våra bolån. Vi berättar till exempel vad som räknas som ett bolån, hur länge du kan binda dina räntor och hur amortering går till.

Vad räknas som bolån?

I de här två fallen räknas ditt lån som ett bolån:

  • Du tar lånet med en bostad som säkerhet
  • Du tar lånet för att köpa eller behålla en bostad, utan att använda bostaden som säkerhet

Tillfälliga lån, som handpenningslån och överbryggningslån, räknas inte som bolån.

Vad kan användas som säkerhet?

De här typerna av egendom kan vara säkerhet för ett bolån:

  • småhus, alltså villa eller fritidsfastighet
  • bostadsrätt
  • ägarlägenhet
  • andel i en bostadsförening
  • aktier i ett bostadsaktiebolag.

Bolån

Vi erbjuder bolån på upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde. Bolånet kan fördelas på flera lån med olika räntebindningstider. Din bostad är säkerhet för lånet.

Om du vill låna till en bostad ansöker du först om ett lånelöfte. Utifrån de uppgifter du lämnar i din ansökan och efter en kreditprövning beslutar vi om du får ett lånelöfte, och i så fall hur mycket du får låna. Lånelöftet gäller i upp till sex månader, förutsatt att dina ekonomiska förutsättningar inte försämras. När du vet vilken bostad du vill köpa kontrollerar vi att ditt lånelöfte gäller för den bostaden.

Om du vill ta ett lån och använda en bostad du redan äger som säkerhet så behöver vi kontrollera att din bostad går att belåna.

Byggnadslån

Om du ska bygga ett nytt hus, göra en utbyggnad eller renovera kan du ansöka om ett byggnadslån. Byggnadslån fungerar som en kontokredit, vilket innebär att din skuld ökar i takt med bygget. När bygget är klart hjälper vi dig att lägga om byggnadslånet till ett eller flera bolån.

Andra slags lån och krediter, så kallade syfteskrediter

Om varken bolån eller byggnadslån passar din situation så återstår lån och krediter som kallas syfteskrediter. Du kan ta dem för att antingen köpa eller behålla en bostad. Du kan få lån och krediter antingen med eller utan säkerhet.

När du tar ett bolån ansvarar vi på banken för att bostaden som ska vara säkerhet för lånet blir värderad. Vi behöver veta bostadens marknadsvärde, eftersom vi utgår ifrån det när vi räknar ut hur stort belopp vi kan låna ut med bostaden som säkerhet.

Om du lånar för att köpa en ny bostad är marknadsvärdet ofta detsamma som priset på bostaden. Om du istället lånar på en bostad som du redan äger behövs en värdering för att fastställa marknadsvärdet. Värderingen kan göras med hjälp av statistiska underlag, av en fastighetsmäklare eller av en oberoende och godkänd värderare. Värderare anlitas bland annat om det är stor skillnad mellan bostadens pris och vår bedömning av bostadens värde. Du kan behöva betala för värderingen.

I samband med att du tar ett bolån uppkommer ofta några andra kostnader. Här berättar vi om några av dem.

Kostnader för dig som köper villa eller fritidshus

När du köper en villa eller ett fritidshus tar Lantmäteriet ut en lagfartskostnad och en kostnad för eventuella pantbrev. 
Läs mer om lagfart och pantbrev

  • Kostnaden för lagfarten är 1,5 procent av bostadens slutpris. Lantmäteriet tar också ut en expeditionsavgift på 825 kronor.
  • Om du behöver ta ut fler pantbrev på bostaden betalar du 2 procent av pantbrevsbeloppet, samt en avgift på 375 kronor för varje pantbrev som utfärdas.

Avgifterna som anges här gällde den 1 maj 2023. Aktuella avgifter hittar du på Lantmäteriets webbplats. Vi tar också ut en avgift för att hjälpa dig att ansöka om lagfart och att ta ut pantbrev. Den avgiften kan som mest bli 900 kronor.

Kostnader för dig som köper en bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt kan bostadsrättsföreningen ta ut en avgift för administrationen med köpet, en så kallad överlåtelseavgift. Det är antingen köparen eller säljaren som betalar avgiften. Avgiften är vanligtvis cirka 2,5 procent av det gällande prisbasbeloppet, vilket i år (2023) motsvarar 1 312,50 kronor. I föreningens stadgar kan du se vad som gäller i din förening: om en avgift tas ut, hur stor den i sådana fall är och vem som ska betala den.

När du pantsätter din bostadsrätt som säkerhet för ett bolån måste bostadsrättsföreningen registrera pantsättningen i föreningens lägenhetsförteckning. För detta kan föreningen ta ut en avgift, en så kallad pantsättningsavgift. Det är pantsättaren, alltså du som bostadsrättshavare, som betalar avgiften. Avgiften är vanligtvis cirka 1 procent av det gällande prisbasbeloppet, vilket i år (2023) motsvarar 525 kronor. I föreningens stadgar kan du se vad som gäller i din förening: om en avgift tas ut och hur stor den i sådana fall är.

Fakturaavgifter

Du betalar ingen fakturaavgift om du betalar via autogiro, e-faktura eller något annat sätt där pengarna dras från ditt bankkonto. Om du däremot betalar via en bankgiroavi tillkommer en avgift på 50 kronor per avi.

För att kunna ha bolån hos oss behöver du ha ett konto hos oss och tillgång till vår internetbank. Bostaden som du lånar till måste också vara försäkrad hos ett försäkringsbolag som vi har godkänt. Förutom det behöver du inte ha några tjänster hos oss.

Om du har inkomst i en annan valuta än svenska kronor betraktas ditt lån som ett lån i utländsk valuta – även om du lånar till en bostad i Sverige och lånet betalas ut i svenska kronor. Det regleras i konsumentkreditlagen. I kreditprövningen som vi gör innan du får ett lån tar vi hänsyn till hur din förmåga att betala av lånet skulle påverkas om valutan som du får lön i skulle försvagas. Vi kommer att varna dig om valutan som du får lön i försämras med mer än 20 procent i förhållande till svenska kronor.

När vi pratar om bolåneräntor skiljer vi på vår ordinarie ränta och på din individuella ränta. Din ränta blir vår ordinarie bolåneränta minus en eventuell individuell räntenedsättning.

Vår ordinarie räntan påverkas av marknadsläget och kostnaderna för vår bolåneverksamhet. Din individuella ränta påverkas bland annat av hur mycket bolån du har i förhållande till bostadens värde och dina övriga affärer hos oss.

Bind räntorna på kort eller lång tid

Du kan välja att binda räntan på ditt bolån i mellan tre månader och tio år.

Vår tremånadersränta justeras var tredje månad och styrs av marknadsläget. Din eventuella räntenedsättning är däremot densamma under hela villkorsperioden, som är ett år. När det är dags för en ny villkorsperiod kan din eventuella nedsättning bli större eller mindre, beroende på marknadsläget och dina affärer hos oss just då.

Om du binder räntan i mellan ett och tio år är din ränta samma under hela bindningstiden, oavsett vad som händer på räntemarknaden.

När bindningstiden löper ut

Vi meddelar dig när bindningstiden håller på att löpa ut. Då kan du kontakta oss för att förhandla om din ränta för nästa period. Om du inte kontaktar oss får du automatiskt vår ordinarie tremånadersränta.

Du hittar våra aktuella räntor på vår webbplats. Vi meddelar ändringar av räntan via dagstidningar, på vår webbplats och på internetbanken.

Räntan för byggnadslån och syfteskrediter är helt rörlig och ändras utifrån marknaden. Inför att räntan ändras får du ett meddelande på internetbanken.

Amortering innebär att du betalar av en del av din skuld. Det gör du under hela lånets löptid, ofta en gång i månaden. Innan vi lägger upp lånet diskuterar vi tillsammans med dig vilken amortering som passar dig. Sedan får du skriftligen en individuellt anpassad amorteringsplan.

Vissa bolån måste amorteras

Sedan den 1 juni 2016 finns det en lag som kräver att vissa bolån amorteras. Det gäller alla bolån som tagits efter det datumet och som har en belåningsgrad på över 50 procent. Belåningsgraden anger hur mycket lån som finns på bostaden i förhållande till bostadens värde.

Om belåningsgraden är över 70 procent ska minst 2 procent av de totala lånen på bostaden amorteras per år och om belåningsgraden är över 50 procent men inte över 70 procent ska minst 1 procent amorteras per år.

För bolån som tagits efter den 1 mars 2018 gäller ytterligare amorteringskrav om låntagaren vill låna mer än 4,5 gånger sin årsinkomst. Då ska de totala lånen på bostaden amorteras med ytterligare 1 procent, det vill säga med totalt 1 procent upp till och med 50 procents belåning, 2 procent över 50 procents belåning upp till och med 70 procents belåning och 3 procent över 70 procents belåning.

Exempel på amortering

Du betalar amorteringen tillsammans med räntan varje månad. Det här exemplet visar hur amorteringen minskar skulden. Exemplet visar ett lån på 300 000 kronor med 50 års rak amortering.

År Skuld i kronor Amortering per månad i kronor Amortering per år i kronor Skuld vid årets slut i kronor
1 300 000 500 6 000 294 000
2 294 000 500 6 000 288 000
3 288 000 500 6 000 282 000
4 282 000 500 6 000 276 000
5–48 276 00018 000 500 44 × 6 000 = 264 000 12 000
49 12 000 500 6 000 6 000
50 6 000 500 6 000 0

Rak amortering innebär att amorteringsbeloppet är lika stort vid varje betalningstillfälle. Genom att du amorterar minskar din månadsutgift för lånet över tiden, eftersom din skuld, och därmed räntan, minskar. Det kan vara möjligt att ändra hur mycket du amorterar varje månad. Kontakta oss om du vill det, så gör vi en bedömning utifrån dina förutsättningar.

Räkneexempel på ränte- och amorteringskostnader

I det här räkneexemplet antar vi att du köper en bostad för 2 miljoner kronor. Kontantinsatsen är 15 procent, det vill säga 300 000 kronor. Du lånar då 1 700 000 kronor.

Lånen i exemplet har en löptid och amorteringstid på 50 år. Lånesumman är uppdelad på tre lån med tre olika bindningstider: tre månader, två år och fem år. Lånet har ingen uppläggningsavgift och inga fakturaavgifter.

Lånetyp Bolån Bolån Bolån
Lånebelopp i kronor 700 000 kr 500 000 kr 500 000 kr
Räntebindningstid 3 månader 2 år 5 år
Ränta i procent 2,10 % 2,25 % 2,50 %
Effektiv ränta i procent 2,12 % 2,25 % 2,53 %
Amorteringstid år 50 år 50 år 50 år
Ränta år 1 i kronor* 142 700 kr 11 000 kr 12 500 kr
Amortering år 1 i kronor 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr

* Utan hänsyn till amortering.

Det totala beloppet du ska betala för lånen, baserat på räntesatserna i tabellen, är 2 663 184 kronor. Av den summan är 1 700 000 kronor lånebeloppet och 963 184 kronor är räntor och avgifter. Den första inbetalningen, inklusive amortering, blir 6 037 kronor. Vid en löptid på 50 år gör du sammanlagt 600 inbetalningar.

Du kan betala tillbaka hela eller delar av ditt bolån när som helst. Om din ränta är bunden när du betalar tillbaka lånet kan du behöva betala en avgift som kallas ränteskillnadsersättning. Ränteskillnadsersättningen kompenserar oss för den förlust vi gör på grund av att lånet betalas tillbaka i förtid.

Hur stor ränteskillnadsersättningen blir beror på en mängd olika faktorer, till exempel hur lång bindningstid du har och när du tog lånet. 

På konsumentföreningen Konsumenternas webbplats finns en kalkyl där du får veta ungefär hur mycket det skulle kosta att lösa ditt lån i förtid. Om du vill ha en exakt uträkning kan du kontakta oss.

Beräkna ränteskillnadsersättning (Konsumenternas.se)

Om du skulle få problem med att betala ditt bolån är det viktigt att du så snart som möjligt kontaktar oss, så försöker vi hitta en lösning tillsammans.

Om vi inte hittar en lösning 

Om du inte betalar räntan i tid får du en påminnelseavi med en påminnelseavgift. Förutom din låneränta behöver du också betala en dröjsmålsränta. Den tas ut varje dag tills du betalar det förfallna beloppet.

Om du fortfarande inte betalar säger vi upp låneavtalet. Då behöver du omedelbart betala tillbaka hela lånebeloppet samt räntor, dröjsmålsräntor och avgifter. Om du inte betalar lämnar vi över ärendet till inkasso. Inkassoföretaget kan ta ärendet vidare till Kronofogden. Då riskerar du att få en betalningsanmärkning och att Kronofogden säljer bostaden på en så kallad exekutiv auktion.