Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Mer information om din Redovisning av avgifter för betalkonton och betaltjänster

Från och med november 2019 skickar vi ut en redovisning av avgifter och räntor kopplade till betaltjänster du använt i SEB. Anledningen till att vi gör detta utskick är ett betalkontodirektiv som trädde i kraft 31 oktober 2018. Dokumentet följer en standardiserad mall och ser likadan ut från alla banker.

Du får denna redovisning om du har betalat en avgift för dina betaltjänster. Den första sammanställning vi skickar ut gäller avgifter för perioden 1 november – 31 december 2018.

I början av år 2020 få du nästa redovisning av avgifterna avseende kalenderåret 2019.

I redovisningen hittar du avgifter för till exempel Enkla vardagen, Korttjänster och Internationella betalningar.  

Vanliga frågor och svar

Detta är en redovisning av avgifter och räntor för betaltjänster som är kopplade till dina betalkonton under november och december 2018. Du får redovisningen på grund av en ändring i lagen om betaltjänster som bygger på ett EU-direktiv och syftar till att ge privatpersoner en bättre överblick av avgifter och räntor för betaltjänster. Redovisningen följer en standardiserad EU-mall som används av alla banker.

Du behöver inte göra något. Alla avgifter som redovisas är redan betalda.

Redovisningen gäller bara för privatpersoner.

Som Private Banking-kund betalar du ett Grundarvode som inte redovisas i detta dokument. Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till din private banker.

Eftersom ändringarna i lagen trädde i kraft den 31 oktober 2018 så är det bara november och december 2018 som redovisas i det första utskicket Nästa utskick får du årsskiftet 2019/2020. Då kommer du att få du en redovisning för hela 2019.

Enligt lagen om betaltjänster ska du få en avgiftsredovisning för varje betalkonto.

Konton som omfattas av redovisningen är: Privatkonto, Enkla sparkontot, Valutakonto och Notariatkonto.

Ett betalkonto är ett konto som du kan använda för att hantera betalningar och för ta ut eller sätta in kontanter på. Betaltjänster är tjänster och produkter som gör det möjligt att göra insättningar och uttag till eller ifrån ett betalkonto.

Om båda personerna står som kontohavare kommer båda att få redovisningen. Och du kommer att se alla kontohavarnas avgifter på din redovisning.

Redovisning som skickas för barns konton visas i Internetbanken för den ena av barnets föräldrar. Om föräldern inte har Internetbanken skickas redovisningen ut per post. 

Nej, årsbesked kommer även fortsättningsvis att skickas ut och en kontrolluppgift av årsbeskedet skickas till Skatteverket. I dokumentet Redovisning av avgifter anges uppgifter om räntor för de konton som redovisningen omfattar, utan redovisning av skatt. I årsbeskedet redovisas även eventuell skatt.

För perioden november - december 2018 hänvisar vi till ditt Årsbesked för 2018. På sikt kommer räntor att redovisas även i dokumentet Redovisning av avgifter.

Om du har internetbanken skickas redovisningen dit. I annat fall skickas redovisningen ut med post.

Redovisningen tar inte upp alla avgifter som du betalar, utan avser enbart betaltjänster. Fondavgifter, depåavgifter och liknande ingår inte i redovisningen. Räntor för 2018 har redovisats på ditt Årsbesked för 2018.

Lagar och regelverk skiljer sig åt beroende på vilken produkt eller tjänst det gäller. Det gör att du kan få olika kostnadsredovisningar beroende vilken produkt eller tjänst det gäller.

Eftersom kostnadsredovisningarna styrs av regelverk och lagar som ställer olika krav på hur kostnaderna ska redovisas är det inte möjligt att slå ihop dem.

SEB Kort använder den växlingskurs som på daglig basis bestäms av MasterCard. Kursinformationen finns publicerad på våra hemsidor. Det utgår också ett valutaväxlingspåslag, detta framgår i villkoren för respektive kort.

Customer service