Reseförsäkring med SEB Credit, SEB Debit och Bankkort Visa

Tillägg till ditt vanliga reseskydd

  • Avbeställningsskydd ingår
  • Kan ge ersättning för försenad avgång
  • Gäller dig, din partner och barn under 23

Du får automatiskt en försäkring som kompletterar ditt vanliga reseskydd när du betalar minst 75 procent av en resa med något av korten SEB Credit, SEB Debit eller Bankkort Visa, eller via direktbetalning från ett av dina konton i SEB. Du får också ett avbeställningsskydd utan extra kostnad. Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka din resa på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

Försäkringen kan även ge dig ersättning för försenad avgång och försenat bagage.
Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare och för din make, maka, registrerade partner eller sambo och för hemmavarande barn under 23 år – oavsett om de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som reser med sina mor- eller farföräldrar.

Reser du med någon annan?

Om du betalar minst 75 procent av ditt resesällskaps resa gäller försäkringen för den personen också, under förutsättning att han eller hon har ett giltigt SEB Credit, Bankkort Visa eller SEB Debit.

Detta är endast ett utdrag ur försäkringen. Fullständiga villkor hittar du i produktbladet. Vill du veta mer om försäkringen är du välkommen att ringa direkt till Trygg-Hansa. Kundservice och skadeanmälan 077-440 50 20.

Förändringar i reseförsäkringen från 1 januari 2018

Den kompletterande reseförsäkringen förändras från och med 1 januari 2018. Om du har köpt din resa innan dess gäller samma villkor som tidigare.

Detta är nytt: 

  • Hela researrangemanget som du köper med kortet eller via direktbetalning från ett av dina konton innan avresan omfattas av försäkringen. Tidigare skulle resan och boendet vara med på samma bokningsbekräftelse och vara betalade vid samma tillfälle.
  • Om du avbeställer din resa på grund av graviditetsrelaterade sjukdomar får du nu ersättning till och med vecka 28.
  • Du får ersättning för ankomstförsening (inklusive mellanlandningar) istället för avgångsförseningar. Ersättningen ändras till ett schablonbelopp på 700 kronor per försäkrad (upp till 2 800 kronor per kort) efter 6 timmar. Tidigare ersattes försenad avgång från 500 konor per försäkrad efter 4 timmar, upp till 1 000 kronor per försäkrad efter 9 timmar.
  • Högsta möjliga ersättning per kort om ditt bagage är försenat 6 timmar ändras från 5 000 kronor till 4 000 kronor. Efter 48 timmars försening ändras den ytterligare ersättningen från 10 000 kronor till 4 000 kronor.