Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Reseförsäkring med SEB Credit och SEB Debit

Tillägg till ditt vanliga reseskydd

  • Avbeställningsskydd ingår
  • Kan ge ersättning för försenad ankomst
  • Gäller dig, din partner och barn under 23 år

Vänligen notera att avbokning av resa på grund av risk för Coronaviruset inte omfattas av reseförsäkringen som ingår i ditt kort. Avbeställning på grund av akut sjukdom eller olycksfall kan ersättas mot läkarintyg enligt villkoren i din reseförsäkring. Detta gäller även om du är smittad av Coronaviruset och har ett läkarintyg som bekräftar detta.

Från och med den 1 december byter vi försäkringsgivare. Reseförsäkringen som ingår i ditt kort fortsätter att gälla oförändrat. Alla skador från och med den 1 december ska anmälas till Moderna Försäkringar.

Du får automatiskt en försäkring som kompletterar ditt vanliga reseskydd när du betalar minst 75 procent av en resa med något av korten SEB Credit och SEB Debit, eller via direktbetalning från ett av dina konton i SEB. Du får också ett avbeställningsskydd utan extra kostnad. Avbeställningsskyddet gäller om du måste avboka din resa på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.

Försäkringen kan även ge dig ersättning för försenad avgång och försenat bagage.
Försäkringen gäller för dig som kortinnehavare och för din make, maka, registrerade partner eller sambo och för hemmavarande barn under 23 år – oavsett om de reser med dig eller på egen hand. Försäkringen omfattar även barnbarn som reser med sina mor- eller farföräldrar.

Reser du med någon annan?

Om du betalar minst 75 procent av ditt resesällskaps resa gäller försäkringen för den personen också, under förutsättning att han eller hon har ett giltigt SEB Credit eller SEB Debit.

För skador som inträffat efter den 1:a december

Vill du ansöka om ersättning?

För att använda ditt kompletterande reseskydd gör du en anmälan på Modernas webbplats där du berättar vad som har hänt.
Anmäl hos Moderna försäkringar

Du är också välkommen att ringa direkt till Moderna försäkringar. Kundservice och skadeanmälan 010 – 219 12 90 eller mejla till kort@modernaforsakringar.se.

För skador som inträffat före den 1:a december

Customer service