Internationella betalningar

Ska du skicka pengar utanför Sverige gör du en internationell betalning. De alternativ som finns är SEPA-betalning och utlandsbetalning.

En SEPA-betalning går snabbast och är billigast för att skicka pengar inom EU- och EES-länderna eller till Monaco, San Marino och Schweiz. Du kan bara skicka i euro. Behöver du skicka i en annan valuta än euro eller utanför EU och EES väljer du utlandsbetalning, då är pengarna framme hos den mottagande banken vardagen efter att pengarna dragits från ditt konto*.

* vissa uddavalutor är mottagarbanken tillhanda två vardagar efter.

Var kan jag göra internationella betalningar?

  • På internetbanken
  • På telefon, 0771-365 365. Ha din digipass eller mobilt BankID tillhands.
  • På något av våra kontor

Kostnader för att överföra pengar

Det finns tre alternativ för att fördela vem som ska stå för kostnaderna för överföringen:

  • Du betalar ett pris som täcker avsändarbankens kostnader. Mottagaren betalar det pris som eventuellt uppkommer i utlandet. För SEPA-betalningar finns bara det alternativet.
  • Du betalar ett pris som täcker både avsändar- och mottagarbankens kostnader. Mottagaren behöver då inte betala någonting. Vid betalningar inom EU/EES i någon av dessa länders valutor är alternativet bara tillåtet om det görs en växling i samband med betalningen.
  • Mottagaren står för alla kostnader. Vid betalningar inom EU/EES i någon av dessa länders valutor är alternativet inte tillåtet.

För fullständig prisinformation, se prislistan.