Internationella betalningar

Ska du skicka pengar utanför Sverige gör du en internationell betalning. De tre vanligaste är SEPA-betalning, utlandsbetalning och expressbetalning.

En SEPA-betalning går snabbast och är billigast för att skicka pengar inom EU- och EES-länderna eller till Monaco och Schweiz. Du kan bara skicka i euro. Behöver du skicka i en annan valuta än euro eller utanför EU och EES väljer du utlandsbetalning.

Måste pengarna vara framme snabbt och du vill skicka i annan valuta än euro kan du göra en expressbetalning. Då är pengarna framme på den mottagande banken vardagen efter att pengarna har dragits från ditt konto.

Var kan jag göra internationella betalningar?

  • På internetbanken (inte expressbetalningar)
  • På telefon, 0771-365 365. Ha din digipass tillhands.
  • På något av våra kontor

Kostnader för att överföra pengar

Det finns tre alternativ för att fördela vem som ska stå för kostnaderna för överföringen:

  • Du betalar ett pris som täcker avsändarbankens kostnader. Mottagaren betalar det pris som eventuellt uppkommer i utlandet. För SEPA-betalningar finns bara det alternativet.
  • Du betalar ett pris som täcker både avsändar- och mottagarbankens kostnader. Mottagaren behöver då inte betala någonting. Vid betalningar inom EU/EES i någon av dessa länders valutor är alternativet bara tillåtet om det görs en växling i samband med betalningen.
  • Mottagaren står för alla kostnader. Vid betalningar inom EU/EES i någon av dessa länders valutor är alternativet inte tillåtet.

För fullständig prisinformation, se prislistan.