Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Boränteråd juni 2022: Ett nytt ränteklimat sveper in

Två personer framför ett vitt hus.

2022-06-01

En inflation som gröper ur hushållens plånböcker och energi- och drivmedelspriser som inte tycks vända ner i första taget får ett nytt ränteklimat att svepa in med kraft i syfte att kyla ner ekonomin. Ett klimat som en hel generation aldrig upplevt tidigare och som slår igenom med full kraft på hushållens boräntor. Det sätter frågan på sin spets, hur bör du som bolåntagare gardera din boendeekonomi i dessa nya och prövande tider?

I nästan ett helt decennium varade nollräntan och den extrema penningpolitik som färgat en hel generation. Under de tio åren med extremt låga räntor har den yngre generationen fått se bostadspriserna slå rekord på löpande band. Det fick ordet ”bostadskarriär” att bli normaliserat eftersom bostadspriserna inte kunde gå någon annanstans än upp. Börsen har tillhört en av de stora vinnarna på det låga ränteläget, likaså ett fondsparande folk som svenskarna, när bristen på investeringsalternativ fått kapitalet att flöda oavbrutet till aktiemarknaderna. Därefter utlöstes en pandemi som förlängde lågräntemiljön och fick även regeringar att spräcka spargrisen och pumpa ut stimulanser för att stötta såväl företag som hushåll.

Nu är läget ett helt annat:

  1. Inflationen har seglat upp till sin högsta nivå sen början på 90-talet och i många länder har den nått betydligt högre nivåer än i Sverige. Förenklat utryckt innebär det att priserna i ekonomin stiger snabbare vilket gör att lönen i slutet av månaden räcker till allt färre restaurangbesök, matkassar och biobesök.
  2. Bostadsmarknadens kugghjul har börjat snurra allt långsammare och den står nu och väger mellan en gradvis nedgång och ett brantare fall.
  3. Börsen visar på en hög grad av turbulens i takt med att riskaptiten dämpats under våren.
  4. Sist men inte minst står konjunkturen i ett ganska ömtåligt läge när stagflationssignalerna, kombinationen av hög inflation och svagare tillväxt, växer sig starkare. Samtidigt har centralbanker runt om i världen sedan en tid tillbaka påbörjat en omläggning av räntepolitiken. Från nollränta och kvantitativa lättnader till räntehöjningar och kvantitativa åtstramningar. För svensk del kom första räntehöjningen i april och fler kommer den närmaste tiden. Vår bedömning är att Riksbanken höjer 2-3 gånger till redan i år vilket innebär att vi så småningom bör förvänta oss bolåneräntor på det dubbla från dagens nivåer, runt 3-4 procent. Det är fortfarande långt ifrån de tvåsiffriga bolåneräntor som äldre hushåll fick uppleva under 90-talet. Men oavsett om de är låga i en historisk kontext så är läget ett annat idag. Hushållen har tagit på sig allt större skulder vilket gjort att räntekänsligheten är högre än tidigare och även mindre räntehöjningar kan få betydande genomslag på plånboken.

Hur bör du då som bolåntagare gardera din boendeekonomi?

De bundna bolåneräntorna har sen flera månader sprungit ikapp och förbi den rörliga 3-månadersräntan. Det betyder att det ekonomiska argumentet till att binda bolånet är svagare nu än vad det var i höstas. Men betyder det att det inte längre finns goda anledningar till att binda? Svaret är nej. Förstås så bör beslutet att binda föregås av grundregeln att aldrig binda längre än vad du planerar att bo kvar i bostaden. Men därefter bör det vara en kombination av faktorer som vägleder dig i räntebeslutet. Det första är att det inte behöver handla om rörligt eller bundet utan kan mycket väl handla om en kombination av dem båda. Det gör att du som bolåntagare känner en viss trygghet i att veta vilken räntekostnad som gäller framöver samtidigt som du drar fördel av den ränta som är billigast för tillfället, den rörliga 3-månadersräntan. De egna privatekonomiska förutsättningarna spelar också en viktig roll. Med stora och små marginaler varierar också ränte-känsligheten. Till sist bör räntebeslutet också baseras på dina personliga preferenser, vilket innebär att det för vissa resulterar i en större andel (eller helt) bundet för att kunna sova gott om natten i tider där de privatekonomiska orosmolnen är många och utvecklingen svår att sia om. Oavsett vilken sida av vågskålen du till slut landar i bör man sikta in sig på att det nya ränteklimatet är här för att stanna.

Américo Fernández
Privatekonom, SEB

Américo Fernández

Privatekonom, SEB

Américo Fernández


Experter från SEB och Bjurfors kommenterar bolånemarknaden

SEB:s privatekonom Américo Fernández och Bjurfors VD Fredrik Kullman frågas ut av Gustav Egerö, ansvarig för SEB:s bolåneerbjudande, om bolån och fritidshus. Filmen är 17:17 minuter lång.  

Customer service