Informationssäkerhet

Vårt ansvar

Enheterna inom SEB ser det som ett gemensamt ansvar att skydda dina uppgifter på bästa sätt. Våra IT-säkerhetsrutiner och policies syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga. Du har också en viktig roll i detta.

SEB skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner.

Vi vill göra dig uppmärksam på att ingen anställd på SEB kommer någonsin att kontakta dig för att få ditt lösenord.

Hur vi skyddar din nätsäkerhet

Att hålla finansiell och personlig information skyddad är ett stort och viktigt ansvar som åvilar oss. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög IT-säkerhet.

  • Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i SEB:s datasystem.
  • Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet.
  • Säker informationsöverföring ser till att information inte kan åtkommas av obehöriga. Vi använder krypteringsteknologi, Secure Socket Layer (SSL), på de webbplatser där känslig information kan överföras. Med Secure Sockets Layer (SSL)-protokollet garanteras äktheten på servern genom ett Digitalt ID certifikat som skickas till klienten. Efter det genereras en unik sessionsnyckel som används för att kryptera allt data som skickas mellan servern och klienten. Endast den klienten kan dekryptera informationen och känner även av om informationen förändrats på vägen.

Vi utvärderar ständigt nya framsteg på IT-säkerhetsområdet för att försäkra oss om att vi alltid tillhandahåller dig ett fullgott informationsskydd.

Ditt ansvar

Publika datorer

Om du använder en publik dator t.ex. på ett bibliotek eller Internetkafé, bör du vara extra aktsam eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn. Du vet t.ex. inte om datorn har ett fungerande och uppdaterat virusskydd.

Din roll i skyddet av personlig information 

Innan du lämnar personuppgifter eller annan viktig information på nätet, bör du kontrollera att det är en säker, krypterad, anslutning. Det kan man se på flera sätt: Att det finns ett hänglås i det nedre högra hörnet på din datorskärm eller att webbadressen börjar på https. Ett låst hänglås indikerar att den aktuella webbplatsen har en krypterad anslutning. Det kan också vara lämpligt att klicka på hänglåset för att kontrollera äktheten i certifikatet innan du anger din digipasskod.

Om hänglås saknas eller är öppet, saknas kryptering. Lämna bara ifrån dig din digipasskod eller lösenord om din webbläsare visar på en krypterad anslutning. Uppge inte person-, kredit-, bankkorts- eller kontonummer på en webbplats som inte är säker. Glöm inte att logga av webbplatsen efter besök.

Datavirusskydd

Om din dator "smittas" av datavirus löper du inte bara risken att förlora viktig information eller att obehöriga kan komma åt den. Viruset kan också medföra stora kostnader för att återställa datorutrustningen i fungerande skick. För att minska riskerna för detta bör du se till att din dator har ett virusskydd. Vi rekommenderar dig att använda ett antivirusprogram som fortlöpande uppdateras.

Länkar

Var aktsam när du öppnar länkar som är okända för dig. Var försiktig med disketter och bifogade filer i e-postmeddelanden och viruskontrollera dem alltid.

Brandvägg

Brandväggar är säkerhetssystem som syftar till att förhindra obehörig åtkomst av information. Att installera en brandvägg minskar risken för obehörigt intrång. Om du använder ett modem för din internetuppkoppling finns en risk för obehörigt intrång endast under den tid du är uppkopplad. Om du använder en fast uppkoppling mot Internet kan du utsättas för obehörigt intrång så länge som din dator har kontakt med Internet, oftast så länge som din dator är påslagen. Ju längre tid din dator är uppkopplad mot Internet desto större är risken för obehörigt intrång.