Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kamerabevakning i och vid SEB:s lokaler i Sverige

SEB använder kamerabevakning i och utanför våra lokaler samt vid våra bankomater som en del i vårt säkerhetsarbete. Bevakningen bedöms nödvändig för att tillgodose bankens berättigade intresse av ett ändamålsenligt säkerhetsarbete. Vi har vägt den ökade tryggheten som kamerorna ger mot den påverkan på personlig integritet som det innebär att spela in film, och även ljud i de fall vi tror att ett brott har begåtts.

Securitas Sverige AB granskar filmen i realtid för vår räkning och behandlar den så att vi ska kunna använda den i ett rättsligt sammanhang. Vi kan även lämna ut nödvändiga delar av inspelat material till Polismyndigheten vid en brottsutredning. Inspelningarna sparas i högst 60 kalenderdagar.

Skandinaviska Enskilda Banken AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in vid vår kamerabevakning. Du har flera rättigheter gällande dina personuppgifter och du kan vända dig till oss om du vill använda dig av någon av dessa rättigheter.

 

Kontakta oss

Postadress: Skandinaviska Enskilda Banken AB, 106 40 Stockholm

Telefonväxel: +46 771 62 10 00

Email: dataskyddsombud@seb.se

Om du vill lämna synpunkter på hur vi har behandlat dina personuppgifter kan du vända dig till tillsynsmyndigheten. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten IMY (tidigare Datainspektionen) du ska vända dig till.