Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Informationssäkerhet

Vi på SEB ser det som ett gemensamt ansvar, tillsammans med dig, att skydda dina uppgifter på bästa sätt. Våra it-säkerhetsrutiner och policyer syftar till att säkerställa att den information vi har om dig förblir oåtkomlig för obehöriga. SEB skyddar information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner. Och det kan inte skrivas nog ofta: Ingen anställd på SEB kommer någonsin att kontakta dig i något medium för att få ditt lösenord.

Så skyddar vi din information

Att hålla finansiell och personlig information skyddad är ett stort och viktigt ansvar som åvilar oss. Vi har därför vidtagit, och vidtar fortlöpande, en rad skyddsåtgärder som tillsammans bidrar till en mycket hög it-säkerhet.

  • Skydd mot datavirus upptäcker och förhindrar datavirus att ta sig in i SEB:s datasystem.
  • Så kallade brandväggar och ett flertal andra säkerhetskomponenter blockerar intrång från obehöriga. Brandväggar är säkerhetssystem som används för att skydda de datasystem som är uppkopplade mot Internet.
  • Säker informationsöverföring ser till att information inte kan kommas åt av obehöriga. Vi använder krypteringsteknologi, Transport Layer Security (TLS), på de webbplatser där känslig information kan överföras. Med TLS-protokollet garanteras äktheten på servern genom ett digitalt id-certifikat som skickas till klienten. Efter det genereras en unik sessionsnyckel som används för att kryptera alla data som skickas mellan servern och klienten. Endast den klienten kan dekryptera informationen och känner även av om informationen förändrats på vägen.

Vi utvärderar ständigt nya framsteg på it-säkerhetsområdet för att försäkra oss om att vi alltid tillhandahåller dig ett fullgott informationsskydd.

Skydda dina enheter och din information på nätet

Vanliga bedrägerier – så skyddar du dig