Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Kundkännedom – lämna kunduppgifter

Varför ställer vi frågor? För att skydda både dig och oss från
att utnyttjas i penningtvättsyfte samt finansiell brottslighet.

Varför ställer vi frågor? För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte samt finansiell brottslighet.

Uppdatera dina kunduppgifter

Med mobilt BankId kan du identifiera dig enkelt. Vi hämtar dina personuppgifter och du kan signera dina uppgifter direkt och skicka in dem digitalt.

Saknar du mobilt BankId kan du fortfarande fylla i dina uppgifter, skriva ut och skicka in informationen till oss med post, använd bifogat svarskuvert du fick med brevet.

Identifiera dig med mobilt BankID   Lämna information utan mobilt BankID

Vad händer om vi inte får in dina uppgifter?

Om vi inte får in den uppdaterade informationen vi frågar efter behöver vi agera på detta. Det kan komma att leda till att dina banktjänster spärras.

Please update your customer details

With your BankID you can easily identify yourself. We will retrieve your personal data and you can sign your information immediately and submit it digitally.

If you don't have a mobile BankId, you can still fill in your information, print it and send it to us by post, using the reply envelope enclosed in the letter.

Identify yourself with a BankID   Submit information without mobile BankID

What happens if we do not receive your information?

If we do not receive the updated information, we will ask for it should we need to take action. It may lead to your banking services being blocked.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med något kan du ringa oss.

Relaterat