Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Betaltjänstdirektivet PSD 2

PSD 2 (Payment Services Directive 2) är EU:s andra betaltjänstdirektiv och reglerar konton och betalningar för både företag och privatpersoner. Här kan du läsa om betaltjänst­direktivet och hur det påverkar dig.

Betaltjänstdirektivet i korthet

Betaltjänstdirektivet är ett brett regelverk som täcker flera områden inom konton och betalningar. Den största nyheten är att du som kund kommer att ha möjlighet att dela din kontoinformation och göra betalningar genom så kallade tredjepartsaktörer. Det innebär att licensierade företag har möjlighet att hämta din kontoinformation från oss och erbjuda dig att göra betalningar från ditt SEB-konto, under förutsättning att du har godkänt det.

Varför blir jag automatiskt utloggad när jag inte varit aktiv under 5 minuter?

För att du ska kunna känna dig trygg hos oss loggar vi automatiskt ut dig när du inte varit aktiv på sidan under 5 minuter. Det här är ett krav enligt PSD2 och gäller alla banker i EU.

Ditt besök förlängs om du gör något på skärmen, till exempel rör musen eller använder tangentbordet.

Nya, säkra standarder och tredjepartsaktörer

I och med att betaltjänst­direktivet träder i kraft införs nya och standardiserade sätt för tredjeparts­aktörer att agera på betalmarknaden när det gäller förmedling av betalningar och kontoinformation. Det innebär att vi på SEB kommer att erbjuda dig som kund möjligheten att använda dig av tredjepartsaktörer på ett säkert och standardiserat sätt.

Vad är en tredjepartsaktör?

En tredjepartsaktör kan till exempel vara ett företag eller en bank som erbjuder betalnings- eller kontoinformationstjänster. Tredjepartsaktörens tjänster använder sig av betalkonton som finns hos bankerna. Till exempel kan en tredjepartsaktör erbjuda företag att betala fakturor och se kontoinformation i ett annat gränssnitt än vårt.

För att få erbjuda den här typen av tjänster måste tredjepartsaktören ha tillstånd av Finansinspektionen eller motsvarande myndighet inom EU/EES.

Betaltjänstdirektivet och privatkunder

För att kunna använda tjänster från tredjepartsaktörer behöver du alltid lämna ditt godkännande. Om du inte lämnar ditt godkännande kan tredjepartsaktören inte hämta din kontoinformation eller utföra betalningar åt dig. När du har godkänt tjänsten delar vi kontoinformationen till tredjepartsaktören eller utför betalningen som tredjepartsaktören begär. Efter att vi har delat kontoinformationen har vi inte kontroll över eller ansvar för hur informationen används.

Betaltjänstdirektivet och företag

Från och med den 14 maj 2019 kan ditt företag dela din kontoinformation och göra betalningar via tredjeparts­aktörer. Kontakta din rådgivare eller ring oss på 0771-62 53 53 vid eventuella frågor.

När ditt företag använder en tredjepartsaktör för att göra en betalning eller använda en konto­informations­tjänst ingår företaget ett avtal med tredjeparts­aktören. För att kunna använda tjänsten behöver ditt företag alltid lämna sitt godkännande. Så snart ditt företag har godkänt tjänsterna delar vi företagets kontoinformation med tredjeparts­aktören. Därefter har vi inte längre ansvar för eller kontroll över hur informationen används.

Det här betyder stark kundautentisering för dig som kund

Betaltjänstdirektivet innebär höjda säkerhetskrav vid vissa typer av betalningar, bland annat för att minska risken för bedrägerier. Kraven kan påverka hur du betalar eftersom det ofta kommer att krävas en så kallad stark kundautentisering.

Läs mer om stark kundautentisering på Svenska bankföreningens hemsida

Frågor och svar

För att du ska kunna känna dig trygg hos oss loggar vi automatiskt ut dig när du inte varit aktiv på sidan under 5 minuter. Det här är ett krav enligt PSD2 (Payment Services Directive 2) och gäller alla banker i EU. Ditt besök förlängs om du gör något på skärmen, till exempel rör musen eller använder tangentbordet.

Ett EU-direktiv är ett slags lag som är riktad till EU:s medlemsländer. När ett nytt direktiv kommer till måste medlemsländerna anpassa sin lagstiftning efter direktivet inom en viss tid. Till skillnad från en EU-förordning som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer direkt.

Målet med betaltjänstdirektivet PSD 2 är att öka innovationstakten, konkurrensen och säkerheten på den europeiska konto- och betalmarknaden. Lagstiftarna hoppas även att betaltjänstdirektivet ska öka harmoniseringen av konton och betalningar inom EU. Den största skillnaden jämfört med tidigare är att tredjepartsaktörer nu kommer att ha möjlighet att hämta kunders kontoinformation och göra betalningar, förutsatt att kunden har godkänt det. Dessutom innehåller betaltjänstdirektivet bland annat krav på

  • ökad rapportering vid stora incidenter
  • bedrägerimonitorering
  • snabbare hantering av bedrägliga och felaktiga betalningar.

Stora delar av betaltjänstdirektivet trädde i kraft i Sverige redan 1 maj 2018. Kraven på att ge tredjepartsaktörer möjlighet att hämta kontoinformation och utföra betalningar trädde i kraft den 14 september 2019. 

För att bli en tredjepartsaktör inom ramen för betaltjänstdirektivet måste företaget ansöka och bli godkänd av sin lokala tillsynsmyndighet. I Sverige är det Finansinspektionen. För att bli godkänd ställs bland annat vissa kapital- och försäkringskrav. Om ett företag vill bedriva verksamhet i andra EU-länder än där man beviljats licens, kan företaget ansöka om tillstånd genom en förenklad process hos tillsynsmyndigheterna i det EU-landet. 

Nej, du behöver alltid godkänna att ett företag ska få tillgång till din kontoinformation. För att du ska kunna lämna ditt godkännande behöver företaget dessutom antingen vara godkänt av en europeisk tillsynsmyndighet eller ha ett partnerskap med din bank.

Alla företag som vill agera som tredjepartsaktörer inom ramen för betaltjänstdirektivet måste först bli godkända av en tillsynsmyndighet inom EU/EES. I Sverige är den myndigheten Finansinspektionen. Det tillståndet kan sedan användas i hela EU om tredjepartsaktören gör en förenklad ansökan hos tillståndsmyndigheten i det land som tredjepartsaktören vill ha verksamhet i.

Du kan alltid kontrollera att en tredjepartsaktör har tillstånd i det avtal som du godkänner när du lämnar ditt medgivande.

Det är bara betalkonton som omfattas av regelverket, exempelvis privatkonton, företagskonton och Enkla sparkontot.

EU-kommissionen har tagit fram en broschyr som berättar om dina rättigheter som bankkund när du gör betalningar i Europa (EU, Island, Norge och Lichtenstein). Där kan du bland annat läsa om hur de gemensamma reglerna inom EU (PSD2, Betalkontodirektivet och annan EU-lagstiftning) gör dina elektroniska betalningar billigare, enklare och säkrare. 

Läs hela broschyren