Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Valutaväxling och valutasäkring för företag

Med våra tjänster för valutaväxling och valutasäkring kan ditt företag hantera valutarisken som uppstår vid internationell handel och affärer i andra valutor. 

Med våra tjänster för valutaväxling och valutasäkring kan ditt företag hantera valutarisken som uppstår vid internationell handel och affärer i andra valutor. 

När ditt företag ska få betalt i andra valutor eller betala i en annan valuta finns alltid en valutarisk. Rörelser i växelkurserna kan påverka lönsamheten i affärerna och göra företagets kostnader och intäkter oförutsägbara. Med hjälp av ett valutakonto och våra andra valutatjänster kan du minimera riskerna.

Investeringar innebär en risk. 

Våra tjänster inom valutahantering

Valutasäkring – minska företagets valutarisk

Om ditt företag ska betala eller få betalt i en annan valuta i framtiden kan risken för kursförändringar hanteras med en valutatermin. Det innebär att företaget köper eller säljer valuta till en bestämd kurs vid ett senare datum.

Förenkla företagets valutasäkring med Easy FX

Easy FX är en tjänst som automatiserar delar av arbetet med valutasäkring och skapar bättre struktur. Med tjänsten får du förslag på valutasäkringar genom terminer baserat på företagets bokföringsdata eller dina prognoser.

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Vill du prata med oss om valutahantering?

Använd formuläret och kontakta oss så berättar vi mer om hur tjänsterna fungerar och vad vi kan erbjuda. Vi hjälper dig att hitta rätt tjänster utifrån behoven i ditt företag.