Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Enklare valutasäkringar med Easy FX

Easy FX är en ny tjänst för dig som är företagskund och som vill förenkla och få bättre struktur kring arbetet med valutasäkringar.

Easy FX är en ny tjänst för dig som är företagskund och som vill förenkla och få bättre struktur kring arbetet med valutasäkringar.

Vad är automatisk valutasäkring med Easy FX och hur fungerar det?

Easy FX är en tjänst för företagskunder som på ett effektivt och strukturerat sätt vill minska sina valutarisker. Valutaflödet säkras med hjälp av valutaterminer.

Tjänsten är avgiftsfri och riktar sig till företag som har framtida flöden i utländsk valuta, antingen kända eller prognostiserade. Valutasäkringar, som tjänsten erbjuder, baseras på företagets utestående fakturor eller på dess prognoser för framtida kassaflöden i utländsk valuta, enligt nedan:

  1. Fakturabaserade valutasäkringar

    Företaget tankar på regelbunden basis ned alla fakturor från företagets affärssystem för att därefter ladda upp dem i Easy FX. Easy FX känner av vilka fakturor som redan blivit säkrade och föreslår vilka nya nettosäkringar som bör göras för att nettot av alla utestående fakturor fortfarande ska vara fullt säkrat.
  2. Prognosbaserade valutasäkringar

    Företaget lägger in sin valutapolicy samt framtida prognosticerade kassaflöden i utländsk valuta i Easy FX. Easy FX föreslår utifrån detta vilka valutasäkringar som på nettobasis behöver göras för att företaget ska vara fullt valutasäkrat i enlighet med sin policy.

Kontakt

Om du är intresserad av Easy FX och söker mer information kan du gärna kontakta din kontaktperson på FX Sales eller din företagsrådgivare. Det går även bra att fylla i uppgifterna i formuläret så kontaktar vi er.

Customer service