Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Valutasäkra din affär – slipp oro för kursförändringar

  • Riskhantering kan vara skillnaden mellan positivt eller negativt resultat.
  • Behåll affärsmarginal vid kursrörelser.
  • Flexibilitet med valutasäkring – när och hur du vill.

Så fort du handlar med utlandet har du en valutarisk.

Oavsett hur få eller många utlandsaffärer du gör per år. Det beror på att svängningar i valutakurser kan innebära att du får växla till en sämre kurs än vad du räknade med när du ingick affären. Vid större valutakursrörelser kan vinsten till och med vändas till en förlust. För att minimera valutarisken bör du ha ett valutakonto och valutasäkra din affär med en termin.

Valutahandel i Business Arena

Valutahandel gör det möjligt för dig som använder Business Arena att enkelt utföra avista-, termins- och swapaffärer samt nedskrivningar. Under rubriken nedskrivning ser du dina utestående terminskontrakt och kan välja det aktuella kontraktet för att förtidsanvända det. Du får även tillgång till enkla grafer där du kan se historisk utveckling på valutakurser.

Vad kostar det? 

Valutahandel ingår i Business Arenas ordinarie utbud och kostar ingenting extra.

Använd Valutahandel i Business Arena

Vilken typ av valutasäkring som passar just ditt företag beror, lite förenklat, på hur många utlandsaffärer företaget gör per år. Vi tillhandahåller flera produkter för att minimera risken med kursändringar.

Du kan med hjälp av valutaterminer ta bort osäkerheten kring valutakursen på dina kommande betalningar och på så sätt skydda din marginal vid affärer i utländsk valuta. Priset på terminen utgår från dagsaktuell växelkurs (kallas för Avistakurs) och justeras både genom skillnaden mellan de två ländernas räntor och terminens löptid. Du betalar inget courtage.

Nedskrivning

Att förtidsdisponera en valutatermin är möjligt för dig som redan har ett terminskontrakt och detta kallas för nedskrivning. Det är fördelaktigt om man vill kunna utnyttja hela eller delar av terminsbeloppet för löpande in- och utbetalningar under tiden kontraktet pågår. Kursen justeras något utifrån ränteskillnaden och hur lång tid det är kvar till det ursprungliga leveransdatumet. En nedskrivning kan du göra fram till två bankdagar före leveransen.

En valutaswap kan användas för att förlänga ett terminskontrakt eller för att flytta likviditet mellan valutor. En valutaswap innebär ett byte av valutor under en förutbestämd period till en förutbestämd kurs.

En swap är en kombination av två affärer, oftast en växling och en terminsaffär, där man först växlar en valuta till en annan för att vid ett senare tillfälle växla tillbaka till ursprungsvalutan. Det är ett effektivt sätt att hantera kassaflödet mellan egna konton och passar dig som har både intäkter och kostnader i samma valuta. Exempelvis om utbetalning sker före ankommande betalning i samma valuta kan en valutaswap användas för att minska valutarisken.

Valutaoptioner passar dig som vill säkra med viss flexibilitet. Genom att kombinera optioner kan du till exempel låsa kursen med variation på belopp alternativt för ett givet belopp säkra ett kursintervall. Genom att använda valutaoptioner kan du säkra din valutarisk och samtidigt möjliggöra viss avkastning.

Utifrån dina behov och din uppfattning om valutakursen skräddarsyr vi produkten.

Så kan du som företagare dra nytta av en valutasäkring

Med en valutasäkring slipper du oroa dig för valutamarknaden. Du säkrar valutakursen i förväg och du kan låsa betalningen i kronor.

Det säkrar affären, man vet vad man får och man vet att affären håller. Vi vill säkra för att sova bra på natten.
Mats Lundin
Piwa Food

Kontakt

Ange vilken tjänst du är intresserad av och vilka belopp du hanterar.