Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Valutasäkring – minska företagets valutarisk

Genom att valutasäkra en affär kan företag undvika att göra förluster
på grund av förändrade växelkurser.

Genom att valutasäkra en affär kan företag undvika att göra förluster på grund av förändrade växelkurser.

Vid internationell handel och affärer i andra valutor kan du hantera valutarisken med hjälp av en valutatermin och andra typer av valutasäkring. Det gör att du vet vilka intäkter och kostnader ditt företag kan räkna med i affärer som genomförs framöver och att du minskar risken för förluster.

Investeringar innebär en risk. 

Så fungerar valutasäkring med en valutatermin

Valutasäkring med valutaterminer innebär att ditt företag avtalar om att köpa eller sälja en viss mängd valuta i framtiden till en bestämd kurs. Med ett terminskontrakt gäller den avtalade växelkursen oavsett hur kursen sedan utvecklas. Det gör att du vet på förhand hur stora intäkter eller kostnader ditt företag kommer att ha i svenska kronor och att företaget varken drabbas eller gynnas av växelkursförändringar.

Det finns flera typer av valutasäkring som företag kan använda sig av. Här ser du två exempel på valutasäkring med hjälp av ett valutakonto och en valutatermin.

  1. Om två månader kommer ditt företag att ha 100 000 EUR i kostnader. Istället för att växla från SEK till EUR till en okänd kurs på betalningsdagen, så ingår ditt företag ett avtal om att köpa 100 000 EUR på den kommande betalningsdagen till en kurs som bestäms redan idag. Beloppet dras exempelvis från företagskontot i SEK på den avtalade dagen för köpet och beloppet i EUR sätts in på valutakontot samtidigt. Ditt företag gör sedan betalningen i EUR från företagets valutakonto.
  2. Ditt företag räknar med 200 000 USD i intäkter om tre månader. Istället för att växla beloppet till SEK till en okänd kurs på inbetalningsdagen, så väljer ditt företag att valutasäkra affären. Ditt företaget avtalar om att sälja 200 000 USD på inbetalningsdagen till bestämd växelkurs. Samma dag som inbetalningen görs till valutakontot så säljs beloppet i USD. Pengarna sätts sedan in på det vanliga företagskontot i SEK.

Så påverkas företag utan valutasäkring

Utan valutasäkring påverkas företaget direkt av förändringar i växelkursen. Det kan antingen vara positivt eller negativt, beroende på riktningen.

Om ditt företag exempelvis gör en affär idag och får en inbetalning på 100 000 EUR i framtiden, skulle en försvagning av euron med 50 öre innebära 50 000 kronor lägre intäkter. Skulle euron istället stärkas så skulle företagets intäkter i kronor öka. Nackdelen med att göra affärer utan valutasäkring är att du inte vet hur lönsamheten i affären utvecklas.

Genomför valutasäkringen i Business Arena

Valutahandel är en av funktionerna som ingår i Business Arena, som är vår internetbank för företagskunder. Där kan du utföra valutaväxlingar och hantera terminskontrakt, swapaffärer samt nedskrivningar. Genom att gå till menyalternativet Valutahandel och sedan Mina affärer kan du se företagets utestående terminskontrakt och välja eventuella kontrakt som du vill förtidslösa. I verktyget för valutahandel kan du även se grafer över valutakursernas historiska utveckling.

Valutahandel i Business Arena (logga in)

Hantera valutarisken med terminer, swappar eller optioner

Vilken typ av valutasäkring som passar bäst kan bero på situationen och hur många utlandsaffärer ditt företag gör under ett år. Här kan du läsa mer om olika sätt att hantera valutarisken i ditt företag.

Med hjälp av valutaterminer kan du ta bort osäkerheten kring valutakursen på dina kommande inbetalningar eller utbetalningar och på så sätt skydda företagets marginal vid affärer i utländsk valuta. Priset på terminen utgår från en dagsaktuell växelkurs som kallas avistakurs, som sedan justeras utifrån skillnaden mellan de två ländernas räntor och terminens löptid.

Nedskrivning

För företag som har ett terminskontrakt är det möjligt att förtidslösa valutaterminen genom något som kallas nedskrivning. Det innebär att företaget kan utnyttja hela eller delar av beloppet som ska tas emot innan leveransdagen i terminskontraktet. 

Ett exempel kan vara att ditt företag har avtalat om att köpa USD om två månader, men att företaget vill få tillgång till en del av beloppet i USD redan idag för att hantera tidigare utbetalningar. Växelkursen för beloppet i nedskrivningen kommer att avvika något från det ursprungliga terminspriset. Det beror på den aktuella ränteskillnaden mellan valutorna och hur lång tid det är kvar till den avtalade leveransen. 

En valutaswap kan användas för att förlänga ett terminskontrakt eller för att tillfälligt flytta likviditet mellan valutor. En valutaswap innebär ett byte av valutor under en bestämd period till en kurs som bestäms på förhand, vilket gör att det inte uppstår någon valutarisk.

En swap är en kombination av två affärer, som oftast innebär en växling till en annan valuta idag och en växling till den ursprungliga valutan vid en senare tidpunkt. Det är ett effektivt sätt att hantera likviditeten mellan egna konton och kan passa företag som har intäkter och kostnader i mer än en valuta.

Det kan till exempel handla om att ditt företag har en utbetalning i USD som ska skickas innan företaget tar emot en inbetalning i samma valuta. I det fallet skulle ditt företag köpa dollar när utbetalningen ska göras och samtidigt avtala om att sälja dollar till en bestämd kurs på dagen som företaget tar emot inbetalningen.

Valutaoptioner kan passa dig som vill valutasäkra affärerna med viss flexibilitet. Med hjälp av valutaoptioner kan du ge företaget möjlighet att köpa eller sälja en viss mängd valuta till en bestämd växelkurs vid en viss tidpunkt i framtiden.

Du kan kombinera optioner exempelvis för att låsa växelkursen med variation på belopp eller för att säkra ett kursintervall för ett givet belopp. Genom att använda valutaoptioner kan du skapa mer flexibilitet i företagets valutasäkring.

En skillnad mellan valutaoptioner och valutaterminer är att terminsaffärer alltid är bindande. Med valutasäkring genom optioner kan företagets rättigheter och skyldigheter variera beroende på hur optionslösningen ser ut.

Exempel på användning av optioner: 
Företaget köper en optionslösning som ger rätten att köpa 150 000 USD till växelkursen 10 SEK per USD en viss dag i framtiden. På optionens förfallodag har växelkursen stigit till 11 SEK per USD, men företaget kan då utnyttja sin rättighet att köpa 150 000 USD för 10 SEK per USD. Om företaget inte vill utnyttja rättigheten i det här exemplet så betalar företaget ändå en premie för optionen.  

Utifrån dina behov och din uppfattning om valutakursen skräddarsyr vi en optionslösning.

Så kan ditt företag dra nytta av valutasäkring

Med valutasäkring slipper du oroa dig för utvecklingen på valutamarknaden. Du säkrar valutakursen i förväg och kan låsa värdet av inbetalningar eller utbetalningen i kronor.

Vad kostar det att valutasäkra?

Verktyget för valutahandel ingår i Business Arena och kostar ingenting extra för dig som företagskund.

Kostnaden för valutasäkringen beror på vilken typ av valutasäkring ditt företag väljer att använda och hur lösningen ser ut. Om företaget exempelvis bara köper en valutaoption som ger rättigheten att genomföra en valutaaffär så betalas en premie för optionen, oavsett om den utnyttjas eller inte. Med en valutatermin bestäms växelkursen för affären i terminsavtalet. 

Om du är intresserad av valutasäkring är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Vill du prata med oss om valutahantering?

Använd formuläret och kontakta oss så berättar vi mer om hur tjänsterna fungerar och vad vi kan erbjuda. Vi hjälper dig att hitta rätt tjänster utifrån behoven i ditt företag.

Fler tjänster inom valutahantering

Förenkla företagets valutasäkring med Easy FX

Easy FX är en tjänst som automatiserar delar av arbetet med valutasäkring och skapar bättre struktur. Med tjänsten får du förslag på valutasäkringar genom terminer baserat på företagets bokföringsdata eller dina prognoser.