Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Valutakonto

Valutakontot passar dig som återkommande behöver ta emot eller föra över pengar i utländsk valuta som till exempel ett eurokonto eller ett dollarkonto. Det fungerar ungefär som ett vanligt företagskonto, men är däremot inte till för in- och utbetalningar av kontanter i valutan.

Eftersom alla in- och utbetalningar sker i samma valuta på kontot kan du hantera valutarisken.

Så fungerar det

Varje valutakonto förs i en enstaka utländsk valuta. Arbetar du med flera valutor öppnar du ett konto för var och en av dem. Saldot på kontot syns alltid i den valuta du väljer att koppla till kontot. Är du företagare kan du även koppla på en valutakontokredit.

Om du har stora belopp på dina valutakonton, eller om du har utnyttjat en kontokredit i valutan, bör du vara uppmärksam på att valutakurser kan förändras snabbt. Kursförluster mot kronan kan uppstå. Ta gärna hjälp av oss så visar vi hur du kan begränsa sådana eventuella förluster.

Valutahandel i Business Arena

Valutahandel gör det möjligt för dig att växla din valuta mellan bolagets olika valutakonton. Valutahandel ingår i Business Arena ordinarie utbud och kostar ingenting extra.

Använd Valutahandel i Business Arena

Villkor

Villkor för valutakonto (pdf)

Pris

60 kronor per månad.

Inlåningsavgift tas för närvarande ut för företags valutakonton i japanska yen.

Läs mer om inlåningsavgiften

Kontot omfattas av den statliga insättnings­garantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin samman­lagda konto­behållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privat­bostad, avgångs­vederlag, försäkrings­ersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbets­dagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finans­inspek­tionen beslutade att garantin ska träda in.
Så fungerar insättningsgarantin (Riksgälden)

Kontakt

Ange vilken tjänst du är intresserad av och vilka belopp du hanterar. 

Kundservice