Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Valutakonto för företag – öppna ett konto i utländsk valuta

Valutakonton gör att ditt företag kan behålla likvida medel i euro, amerikanska dollar och andra valutor för att förbättra likviditetshanteringen.

Valutakonton gör att ditt företag kan behålla likvida medel i euro, amerikanska dollar och andra valutor för att förbättra likviditetshanteringen.

Ett valutakonto kan passa företag som löpande betalar eller får betalt i utländsk valuta. Med ett valutakonto kan ditt företag hantera inbetalningar och utbetalningar i annan valuta utan växlingar. Istället för att växla valuta vid varje transaktion kan ditt företag köpa eller sälja valuta när det behövs. 

Investeringar innebär en risk.

Så fungerar ett valutakonto för företag

Varje valutakonto öppnas i en specifik utländsk valuta. Om ditt företag hanterar betalningar i flera valutor öppnar du ett valutakonto för varje valuta, till exempel ett dollarkonto och ett eurokonto. Saldot visas i kontots valuta och inte i svenska kronor.

Det är också möjligt att ansöka om en valutakontokredit som kopplas till kontot. Det innebär att företaget får tillgång till rörelsefinansiering i kontots valuta och möjlighet att utnyttja en kredit utöver saldot på kontot.

När bör företag öppna ett valutakonto?

En riktlinje kan vara att öppna ett valutakonto om ditt företag hanterar belopp som motsvarar mer än 250 000 kronor om året i en annan valuta.

Ett valutakonto kan passa när företag har både intäkter och kostnader i andra valutor, till exempel vid import och export av varor och tjänster. Genom att behålla pengar i samma valuta mellan in- och utbetalningar påverkas företaget inte av eventuella valutakursrörelser.

Valutakontot är inte till för insättningar av kontanter i kontots valuta, till exempel insättning av dollarsedlar via en insättningsautomat.

Valutakonton är ett sätt att hantera valutarisk

Med ett valutakonto påverkas ditt företag bara av förändringar i valutakurser när pengar överförs till eller från konton med en annan valuta än valutakontot. Om företagets löpande intäkter och kostnader på valutakontot vore lika stora, skulle företaget alltså inte påverkas av förändringar i växelkursen.

Om du vet att ditt företag har betydande kostnader eller intäkter i en annan valuta i framtiden kan du hantera valutarisken med valutasäkring. Att valutasäkra affärer med en valutatermin innebär att företaget ingår ett avtal om att köpa eller sälja en viss mängd valuta vid ett bestämt datum till ett pris som bestäms på förhand. Valutasäkringen genomförs i kombination med valutakonton.

Valutasäkring – minska företagets valutarisk

Vad kostar ett valutakonto?

Varje valutakonto för ditt företag kostar 60 kronor per månad.

En inlåningsavgift tas för närvarande ut för företags valutakonton i japanska yen.

Aktuella priser för företag

Kom igång med våra valutatjänster

Kontakta oss för att öppna ett valutakonto eller komma igång med andra valutatjänster.

Villkor

Villkor för valutakonto (pdf)

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.riksgalden.se

Valutahandel i vår internetbank – Business Arena

I Business Arena kan du hantera företagets valutahandel. Med rätt behörigheter kan du köpa och sälja valutor direkt, göra affärer med leverans om två vardagar eller göra terminsaffärer med leverans vid ett senare tillfälle. Verktyget för valutahandel kostar ingenting extra för dig som företagskund.

Valutahandel i Business Arena (logga in)

Vilken växelkurs får företag?

När du hanterar företagets valutahandel genom att köpa eller sälja valuta i Business Arena så visas växelkursen som gäller för den aktuella affären.

Om du gör en vanlig överföring mellan konton i olika valutor så sätts växelkursen när vi har tagit emot uppdraget. Det innebär att du inte kan se kursen på förhand.