Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

Du behöver använda en annan webbläsare. För att kunna använda våra internettjänster kan du istället använda någon av de här webbläsarna: Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge eller Mozilla Firefox.

Läs mer om rekommenderade webbläsare

 

Automatisk valutaväxling på företagets konton

Schedule FX är en tjänst för dig som vill växla valuta automatiskt
på företagets konton hos oss.

Schedule FX är en ny tjänst för dig som är företagskund och som vill automatisera hanteringen av valutaväxlingar.

Om ditt företag hanterar flera valutor finns möjligheten att automatisera företagets valutaväxlingar. Med tjänsten Schedule FX kan ditt företag sätta beloppsgränser för konton i olika valutor och välja när och hur ofta de automatiska växlingarna ska göras. 

Så fungerar automatiska valutaväxling med Schedule FX

Med tjänsten Schedule FX kan du få bättre kontroll över företagets kassaflöde genom att växla valuta och flytta likvida medel automatiskt. De automatiska växlingarna baseras på företagets kontosaldon och styrs utifrån regler som du bestämmer på förhand.

För att använda tjänsten behövs två eller fler konton i olika valutor, till exempel ett företagskonto i svenska kronor och ett dollarkonto eller eurokonto. 

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta kan kunden få ersättning för vissa särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, avgångsvederlag, försäkringsersättning med högst 5 miljoner kronor. Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se www.riksgalden.se

Vilka företag kan tjänsten passa för?

Att automatisera växlingen kan passa företag som vill förenkla hanteringen av likvida medel i flera valutor och som har behov av att köpa eller sälja valuta löpande. Det kan bland annat vara aktuellt i verksamheter med import eller export, till exempel för företag som främst har försäljning i svenska kronor men som köper in varor eller tjänster i andra valutor. 

Vad kostar automatisk valutaväxling?

Tjänsten Schedule FX kostar 160 kronor per månad för varje valutapar som ditt företag behöver växla mellan, till exempel mellan EUR och SEK.

Så kommer ditt företag igång

 

 1. Beställ Schedule FX

  Logga in i Business Arena för att beställa Schedule FX och ansluta ditt företag till tjänsten. För att kunna beställa och använda Schedule FX behöver du behörighet att teckna tjänster hos oss för ditt företag. Företaget behöver också ha ett valutakonto.
  Beställ Schedule FX

 2. Välj hur företagets valutaväxlingar ska genomföras

  Nästa steg är att välja vilka konton som ska användas, vilka beloppsgränser som ska styra växlingen och hur ofta växlingen ska göras. Du sätter reglerna för köp och försäljningar av valuta utifrån saldot på så kallade avläsningskonton, som oftast är valutakonton. Ditt företag behöver också välja ett konsolideringskonto, som används för att betala köp av andra valutor och för insättningar vid försäljning av andra valutor. Konsolideringskontot är vanligtvis ett konto i svenska kronor.

  Exempel:
  Ditt företag kan bestämma att en försäljning ska göras en gång i veckan om beloppet på ett valutakonto överstiger en viss gräns (tak). Det belopp som överstiger målsaldot för kontot säljs och företaget får en insättning på ett annat konto i svenska kronor. 

 3. Slutför genom att skriva under uppdraget

  När du är valt upplägget för valutaväxlingen skriver du under ett avtal om växlingsuppdraget. Sedan är allt färdigt och valutaväxlingen kommer snart att skötas automatiskt. 

  Du kan se företagets upplägg för automatiska valutaväxlingar i Business Arena under Valutahandel – Inställningar. Där kan du också göra ändringar eller avsluta växlingsuppdrag.

Vill du prata med oss om valutahantering?

Använd formuläret och kontakta oss så berättar vi mer om hur tjänsterna fungerar och vad vi kan erbjuda. Vi hjälper dig att hitta rätt tjänster utifrån behoven i ditt företag.

Fler tjänster inom valutahantering

Förenkla företagets valutasäkring med Easy FX

Easy FX är en tjänst som automatiserar delar av arbetet med valutasäkring och skapar bättre struktur. Med tjänsten får du förslag på valutasäkringar genom terminer baserat på företagets bokföringsdata eller dina prognoser.