Hoppa till sökfunktionen Hoppa till innehållet

EU-förordningen EMIR

EU-förordningen EMIR (European Market Infrastructure) kom till efter finanskrisen 2008 genom ett initiativ från G20-länderna. Syftet är att öka transparensen och reducera riskerna på de europeiska derivatmarknaderna.

Bland annat syftar regelverket till att minska riskerna och öka stabiliteten på derivatmarknaderna, främst vad gäller handel med Over The Counter (OTC)-derivat. Till OTC-derivat räknas till exempel valutaterminer, räntesäkringar och råvarusäkringar. En FX-spot, valutaaffär, med en löptid under två dagar är undantagna.

Så berörs du som företagare

EMIR påverkar företag som handlar med derivatinstrument och innehåller tre delar – rapportering, riskbegränsande åtgärder och clearingkrav.

Rapportering

Båda parter i en derivattransaktion är rapporteringsskyldiga till. Du som kund kan välja att delegera din rapportering till oss. Ring oss på 0771-62 53 53 så hjälper vi dig.

För att kunna rapportera detta behöver du skaffa en så kallad LEI-kod Legal Entity Identifier. En Legal Entity Identifier (LEI) är en unik kod som syftar till att globalt identifiera motparter i finansiella transaktioner med derivatinstrument.
Så här skaffar du en LEI-kod

Riskbegränsande åtgärder

  • För att minimera riskerna är vi bland annat skyldiga att skicka en portföljavstämningsrapport över dina utestående OTC-derivat till dig antingen varje kvartal, halvår eller år. Du ansvarar för att granska innehållet i rapporten och kontakta oss om uppgifterna inte stämmer. Vi måste även skriva ett avtal om hur vi hanterar eventuella tvister.
  • Du som kund ska även bekräfta dina derivattransaktioner inom två dagar. Vi är skyldiga att kontakta dig om du inte har bekräftat inom denna tid.

Clearingkrav

Kravet om clearing innefattar endast affärer som vi gör med andra finansiella motparter eller med företag som överskrider clearingtröskeln. I dagsläget omfattar dessa krav enbart vissa räntederivatinstrument.

Customer service